Hopp til innhold

– For vanskelig å felle jerv

Denne uka er jervjakta i gang. Myndighetene ønsker å få ned bestanden, men jegerne er frustrerte og mener strenge restriksjoner hindrer ei effektiv jakt.

Jerv
Foto: Jon Erling Skåtan /SNO

Jervjakta startet mandag og pågår fram til 15. februar, og det er gitt tillatelse til å felle 145 jerver.

Myndighetene ønsker en redusert bestand, fordi jerv gjør stor skade på rein og sau.

– Reglene må endres

Men de siste årene har myndighetene vært nødt til å iverksette ekstraordinære uttak av jerv, etter at lisensjakta er ferdig i februar. Det skjer ved at folk fra Statens Naturoppsyn drar til fjells og gjennom hiuttak av jerv.

Jegere mener reglene må endres, fordi de mener at det er for vanskelig å skyte jerv under den ordinære lisensjakta.

I lisensjakta som pågår i Midt-Norge kan det skytes 31 dyr.

– Tidligere år har vi ikke skutt jerv under lisensjakta i det hele tatt. Da er det Statens Naturoppsyn som har holdt på med helikopterjakt og hiuttak av jerv. Noe vi som jegerorganisasjon ikke er særlig begeistret for. Vi ønsker at dette skal skje gjennom ordinær jakt, sier leder i Nord-Trøndelag Jeger- og Fiskerforbund, Endre Alstad.

Av de 105 jervene som ble skutt sist sesong, ble hele 43 skutt av folk fra Statens Naturoppsyn gjennom ekstraordinære uttak.

Vil ha mer effektiv jakt

De får nå støtte fra lederen i Rovviltnemda i Midt-Norge, Arne Braut.

– Det som er utfordringa vår er å ta ut jerver det er gitt fellingstillatelse på. Vi ønsker ei mer effektiv jakt. Da må vi være åpen for å se på dette på nye måter, sier Braut.

Jegere mener myndighetene må tillate at det brukes mer snøskuter og at det settes opp elektronisk varsling ved jervbåser, som er plassert i fjellet.

– Vi ønsker at det skal være mulig å bruke snøskuter for å finne ut om det er jerv i området og for å transportere jegere ut i store fjellområder. I tillegg ønsker vi å bruke snøskuter til å visitere jervbåser. Alternativet er å sette opp elektronisk varsling ved båsene, noe som er fullt mulig, sier Alstad til NRK.

Seksjonsjef Terje Bø i Miljødirektoratet.

Seksjonssjef Terje Bø i Miljødirektoratet vil ikke gjøre lisensjakta etter jerv enklere, slik jegerne ønsker.

Foto: Grete Thobro

Vil ikke lempe på kravene

Men i følge seksjonssjef i viltseksjonen i Miljødirektoratet, Terje Bø, er det ingen planer om å lempe på kravene i årets lisensjakt på jerv og tillate elektronisk varsling ved båsene.

– Vi tar ingen sjanser på at elektronikk svikter, sier Bø.

Det er få jervbåser i bruk mye på grunn av kravene om at jegerne må besøke båsene morgen og kveld. I følge jegerne selv brukes ikke båsene så mye som de kunne ha blitt om elektronisk overvåking ble godkjent.

– I dag er det sånn at like mange jerv blir skutt gjennom ekstraordinære uttak som under selve lisensjakta.

– Ja, det stemmer.

– Har dere regnet på hva det koster staten?

– Det har helt sikkert Statens Naturoppsyn gjort. Vi gir oppdragene til dem, og så gjør de det på den måten som er mest effektiv. Men vi ønsker at flest mulig jerv skal felles gjennom den ordinære lisensfellinga, sier seksjonsjef i Miljødirektoratet, Terje Bø.

Siste fra Trøndelag