NRK Meny
Normal

Professor: – For mange generalister i politiet

Politiet må henlegge for mange saker om datakriminalitet, mener professor. Han mener norsk politi er organisert på feil måte.

Politihuset i Trondheim - Sentrum politistasjon

Politiet ser seg nødt til å henlegge flere saker som omhandler datakriminalitet.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Petter Gottschalk

- Politiet bør organiseres etter kompetanseaksen og ikke etter den geografiske aksen, mener professor Petter Gottschalk.

Foto: Nicolas Tourrenc

– Det må være forferdelig å henlegge fordi man ikke skjønner det man forholder seg til. Det er jo forskjellig kriminalitet, og når man er generalist skjønner man lite av det.

Det sier Petter Gottschalk, som har forsket på politi og kriminalitet i ti år, forelest ved Politihøyskolen og er nå tilknyttet BI.

I går ble det kjent at Olympiatoppen i Trondheim hadde blitt hacket, og bilder av utøvere hadde blitt spredt på nett. Politiet henla saken fordi det var for vanskelig å etterforske.

– Hacking handler om å spore på nettet til maskinen som har gjort det, og deretter finne ut hvem som bruker den datamaskinen. Den type spisskompetanse finnes ikke i politidistriktene, sier Gottschalk.

– Generalister, ikke spesialister

Politiet har valgt å redusere antall politidistrikter fra 27 til 12. Men professoren mener det har hatt liten effekt når det kommer til å bli bedre på enkelte områder.

– Det er fortsatt primært generalister i politiet, og ikke spesialister. Veldig få, hvis noen, er spesialister på datakriminalitet. De har personer som for eksempel klarer å speile en pc eller mobiltelefon. Men ekspertene blir brukt på helt andre oppdrag, så de får ikke bygget noe miljø.

Allerede i 2013 var professoren ute og kritiserte politidistriktenes kunnskap. Gottschalk mener politiet bør organiserer annerledes enn i dag.

– Vi har generalister som liker å kjøre bil uniformert, men mye skjer på nett med elektroniske spor. Det er ikke politiet rustet for i dag.

Treningslaboratoriet ved Olympiatoppen i Granåsen

Uvedkommende har hacket flere kamera hos Olympiatoppen i Trondheim og lagt ut bilder og videoer av seksuell karakter på nettet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Politiets Fellesforbund sier seg enig

Vidar Johnsen

Vidar Johnsen er ikke sikker på at løsninger er å samle alle spesialistene på ett sted.

Foto: Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund kan forstå kritikken, men skylder på trange rammer.

Det er så enkelt som at når rammene blir trangere, blir det dårligere med beredskap og rettsikkerheten blir svekket, sier leder i Politiets Fellesforbund i Trøndelag, Vidar Johnsen.

I fjor kom en politirapport som slo fast at kampen mot datakriminalitet var urovekkende dårlig.

– Meg bekjent er det ikke tatt noen operative grep som har kommet oss til gode.

«Til tross for at IKT-kriminalitet har vært utpekt som et prioritert område av Samordningsorganet for 2014, ble det ikke mottatt søknader om støtte til prosjekter om dette. Dette er bekymringsfullt»

Utdrag fra Samordningsorganets rapport 2014

Datakriminalitet

Kampen mot datakriminalitet er urovekkende dårlig. Det slo Samordningsorganet i politiet fast i 2015.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Ønsker flere ekspertgrupper i politiet

Burde politiet i 2016 hatt bedre forutsetninger til å oppklare datakriminalitet?

– Ja. Det er et underskudd av nesten alt i politiet i forhold til samfunnets forventinger. Vi er ikke nok til stede på nett heller. Tilstedeværelse er en forutsetning for å kunne gjøre en god jobb i politiet. Vi henger etter på det meste, sier Johnsen.

Petter Gottschalk tar til orde for å samle spesialister i grupper samlet på ett sted. Hvor i landet er ikke så nøye, så lenge miljøet kan bli bedre.

– Vi bør ha ett sted hvor ekspertene har ett fagmiljø på datakriminalitet og på mange andre områder også der spisskompetansen bør samles ett sted.