NRK Meny
Normal

– Folk har endret syn på tyvfiske

Noen få lar seg friste til å sette ulovlige laksegarn i Trøndelag, men det er ikke mange garn å finne sammenlignet med tidligere år.

Garnfiske i Namsenfjorden

Naturoppsyn Anders Voss Thingnes opplever at det er lite tyvfiske i Namsenfjorden.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Noen år tilbake i tid ble det beslaglagt en mengde tyvfiskergarn i trønderske laksefjorder, men nå er det tydelig at denne trenden har snudd helt om.

– Vi har tatt med noen garn på våre oppsynsrunder i år, så noen lar seg friste. Det er heldigvis ikke så veldig mange. Det står i avisene hver dag om stor fangst i elva og godt med fangst i kilnøtene, og da er det klart man kan bli fristet til å hive ut det gamle garnet, forteller Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn (SNO).

Anders Voss Thingnes er naturoppsyn med ansvar for oppsynet på Namdalskysten. Når Thingnes er på oppsynsrunde kjører han nært land og hytter på leting etter ulovlig satte laksgarn.

– Det er ikke sikkert alle synes det er kjekt å bli kontrollert, men vi får håpe at de forstår hensikten med det, sier han.

Færre garn

Garnfiske i Namsenfjorden

Så langt i år er det funnet fem garn, noe som kan vise til en liten økning fra fjoråret, sier Anders Voss Thingnes.

Foto: Kjartan Trana / NRK

For en del år siden var Namsenfjorden et sted der det var utstrakt tyvfiske. Det var beslag av et titalls garn bare på en liten oppsynstur, det var avisoppslag og et styr i media i mange, mange år, men nå er det ganske forandret.

– Jeg tror det har roet seg. Det tror jeg er takket være en intensiv innsats fra både politiet og SNO gjennom mange år tidligere, og det tror jeg rett og slett har tatt litt piffen ut av folk. Jeg tror folk har endret litt syn på slik fiske og at de har blitt litt mer bevisst. Pluss at det var en generasjon som var godt vant med å fiske laks på garn, som kanskje ikke er like mye på sjøen lengre, sier Thingnes.

Andre steder i landet dras det inn kilometervis med garnlenker, men ikke i Namsenfjorden.

– Kanskje namdalingene er mer lovlydige. Slik det ser ut nå er det rolig her i fjorden. Et og annet garn finner vi, men vi hadde tilfeldig oppdaget mange flere hvis det hadde vært et stort problem, forteller han.

Mulig økning i år

– Vi har hatt med oss folk fra politiet som har drevet på i mange år med dette, og de har også den oppfatningen om at det har blitt mye mindre de senere årene, sier Thingnes.

Det brukes fortsatt store ressurser på oppsynet, og det er ikke bare naturoppsynet som passer på. Politiet og kystvakten følger også med, likevel er det ganske rolig på Namdalskysten og få beslaglagte tyvfiskergarn.

– Det var syv garn i fjor, og vi har kommet til fem i år. Så det kan bli en liten økning i år, men det er ingen voldsomme mengder. Sammenlignet med Hordaland, Nordland og Troms er det veldig lite, hvor du kan ta ti til tjue garn på en tur ut, forteller han.