NRK Meny
Normal

– FN-veteraner er drapsmenn

Norske soldater som deltar i FN-støttede operasjoner er drapsmenn eller bidrar til drap, ifølge NKP i Midt-Norge.

Norske soldater i Afghanistan
Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret / SCANPIX

Harald Reppesgaard

Harald Reppesgaard er leder for NKP i Midt-Norge, og redaktør for NKPs avis «Friheten». Han mener mange norske FN-soldater er drapsmenn.

Foto: privat
Norsk soldat i ISAF styrken i Afghanistan.

En norsk soldat på øvelse i Afganistan. Norske soldater i ISAF styrken i Afghanistan har angitt mål for amerikanske bombefly. Det mener Reppesgaard er medvirkning til drap.

Foto: Forsvaret / SCANPIX
Norske soldater i Afghanistan

Mange tusen norske soldater har tjenestgjort i Nato krigføring i Afganistan så langt. Alle disse mener Harald reppesgaard er drapsmenn, eller har medvirket til drap.

Foto: Forsvaret / PRT Meymaneh
Norske soldater i angrepskrig i Afghanistan.

En norsk soldat og motoriserte norske enheter på oppdrag i Afganistan.

Foto: Rune Thomas Ege, Forsvaret / NRK
Norske soldater i Afghanistan

Arkivbilde av en norsk skarpskytter under trening i afganistan. Norske skarpskyttere har gjort en viktig innsats for ISAF-styrkene i Afganistan. I følge VG har norske skarpskyttere drept Taliban-soldater og andre opprørere på avstander opp mot 1638 meter.

Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret / SCANPIX

I et leserinnlegg i Adresseavisa tirsdag viser Stig Ødegaard fra Norges Kommunistiske parti (NKP) sin kritiske holdning til forslaget om at Trondheim kommune skal hedre alle byens FN-veteraner. Stig Ødegaard sitter i NKPs sentralkommité.

I leserinnlegget støtter Ødegaard innstillingen fra rådmannen i Trondheim om ikke å hedre FN-soldatene, men med en annen begrunnelse.

Stig Ødegaard skriver videre at norske FN-soldater har valgt å krige sammen med USA.

Avslutningsvis spør han: «Hvorfor skal soldater (drapsmenn) alltid gå foran når det gjelder utmerkelser og heder?»

– Mangler politisk gangsyn

Generalsekretær Vidar Falck i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), er helt uenig med Ødegaard.

– De synspunktene NKP gir uttrykk for er heldigvis ikke representative for hva det store flertall norske menn og kvinner mener, sier han.

– Jeg tror de fleste med politisk gangsyn vil mene at påstandene faller på sin egen urimelighet.

Støtter bruken av «drapsmann»

NRK har ikke lykkes i å få kontakt med Stig Ødegaard, men Harald Reppesgaard, som også sitter i NKPs sentralkommité, og som dessuten er leder av NKP Midt-Norge, gir Ødegaard full støtte.

– NKP synes ikke vi skal feire FN-veteranene.

Reppesgaard viser til at soldater er opplært til å drepe, og at jobben som soldat går ut på å drepe andre mennesker, eller å avskrekke ved å kunne drepe.

– Ingen soldat er drapsmann før han har drept noen. Norske soldater som har deltatt i utenlandsoperasjoner, og som har drept noen, er drapsmenn. Så enkelt er det, sier Reppesgaard til NRK.

Medvirkning til drap

Han vil også inkludere soldater i utenlandsoppdrag for Norge som ikke har drept noen direkte, men som har medvirket til at dreping har funnet sted.

– De av våre soldater som har anvist mål for amerikanske bombefly har bidratt til å drepe både Taliban og sivile, mener Reppesgaard.

Reppesgaard vil ikke reservere seg når han nevner norske soldater i utenlandsoppdrag som han mener er drapsmenn, enten direkte eller indirekte.

– Vi får jo aldri vite hvilke soldater som har drept noen og hvem som har vært aktivt med i kamphandlinger hvor folk har blitt drept, men uten at de har drept noen selv.

– Alle som har deltatt i oppdrag i Afghanistan har støttet andre tropper, flyvåpen og marine som har deltatt i kamper, og som har drept, og fortsatt dreper, både sivile og soldater.

Frikjenner Libanon-veteraner

Det eneste unntaket Reppesgaard nevner er de som var med i NORBATT i Libanon i 20 år fra 1978 til 1998.

– FN-oppdraget i Libanon var jo under FN-kommando, og var et fredsbevarende oppdrag. Libanon-oppdraget skiller seg vesentlig fra Norges medvirkning til bombingen i Jugoslavia i 1999 og i kampen mot Taliban i Afghanistan. Her er det NATO som har hatt kommandoen.

– Men både i Jugoslavia og i Afghanistan har FN støttet militær intervensjon?

– Ja. Men Nato bombet Jugoslavia først og fikk FNs godkjennelse i ettertid. Krigen i Afghanistan har fått FNs godkjennelse, men ISAF-troppene er ledet av USA og Nato, ikke av FN, presiserer Reppesgaard.

Verktøy i USAs stormaktspolitikk

Reppesgaard mener Norge og Nato løper USAs ærend når vi deltar i utenlandske militære operasjoner.

– Nato er ikke først og fremst en beskyttelse for Norge, men et redskap for USAs stormaktspolitikk. Opprinnelig var Nato nyttig for USA i den kalde krigen, men nå er Natos oppgave å utvikle USAs geopolitiske interesser for å sikre supermakten råstoffer, mineraler, markeder osv, mener Reppesgaard.

Han sier NKP er svært kritiske til Natos nye ”out-of-area”-doktrine, som forsvarsalliansen skal stemme over på ministermøtet i Lisboa til helga.

– Vi en i mot at Norge skal delta i krigføring utenfor Nato-landenes territorium.

– Vi er ikke pasifister

NKP-politiker Harald Reppesgaard vil gjerne presisere at selv om partiet er mot bruk av norske soldater utenlands, så betyr ikke det at partiet er pasifistisk.

– Vi er for at vi skal ha et nasjonalt sterkt forsvar av Norge.

Han viser til NKPs rolle under krigen.

– Under krigen var NKP de første til å yte passiv motstand mot den tyske okkupasjonen. Vi var også de første til å yte væpnet motstand.

Bestyrtede politikere

Stig Ødegaards leserinnlegg har vakt sterke reaksjoner i det politiske miljøet i Trondheim. Flere politikere i formannskapet i Trondheim er bestyrtet over innlegget.

Fremskrittspartiets Kristian Dahlberg Hauge var den som reiste forslaget om at byen skulle hedre alle FN-veteraner med et eget arrangement. Nå er han sjokkert over ordbruken fra NKP.

– Jeg minner om at dette er innbyggere som har satt sitt eget liv i fare i fredens tjeneste, sier Kristian Dahlberg Hauge til NRK.