– Fare for nye skred i hele påsken

NVE ber kommunene i Trøndelag ta høyde for at det kan gå jordskred i påsken.

Jordras på Støren

Dette jordskredet gikk på Støren i Sør-Trøndelag, NVE opplyser at det fortsatt er fare for nye skred.

Foto: Henrik Sundgård

Kari Øvrelid, regionsjef i NVE

Kari Øvrelid, regionsjef i NVE i Midt-Norge.

Foto: Knut Reitan / NRK
Skred Dovrebanen

Dovrebanen er fortsatt stengt etter det store skredet i Soknedal.

Foto: Martin Aarhoug Hammervik / NRK
Forradalen

Flere hundre mennesker ble isolert etter at et ras stengte veien inn til Forradalen i Stjørdal.

Foto: Tor Aage Hansen

– Vi ønsker at de ikke reiser på påskeferie og tenker at dette går over. For det gjør det ikke, sier Kari Øvrelid, regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Midt-Norge.

Regn og rasfare

Det regner fortsatt i Trøndelag, og det vil det fortsette med gjennom hele påsken.

Ifølge Øvrelid melder meteorologene regn- og snøbyger gjennom hele påskeuken. Det ventes mellom 15-20 millimeter hver dag.

I praksis betyr det fortsatt ganske høy vannføring og fare for nye jordskred.

– Bakken vil fortsatt være våt og rase ned omtrent av seg selv på uventede steder. Det vil også rase ned mot elvene som er fulle av vann. Får vi nok snø kan vi også få fare for snøskred, vi håper at folk kommer seg trygt både til og fra påskefjellet.

Mange hendelser

De siste ukene har NVE i Midt-Norge fått over 100 meldinger om hendelser.

Det aller meste har kommunene vært nødt til å ordne opp i selv.

– Det er viktig at kommunene skjønner at de bør ha folk i bakvakt og at det kan gå skred også i den stille uken. NVE og politiet kan ikke fikse alt, vi er veldig avhengige av at kommunene håndterer det meste.

– Så kommunene bør ha en egen skredberedskap gjennom påsken?

– Ja, vi håper at de er i stand til det. Vi vil gjerne ha beskjed og oversikt sammen med politiet for å kunne ta stilling til de alvorlige hendelsene, sier Kari Øvrelid, regionsjef i NVE i Midt-Norge.