– Det å anklage en du vet ikke har gjort det, er det virkelig alvorlige

– Anklagen om falsk anklage er den store forskjellen, det er det som kan virke straffeskjerpende, sier advokat Morten Bjønness.

Advokat Morten Johan Bjønness utreder om alvorligheten rundt det, til nå, ukjente tiltalepunktet om at han ga falske anklager i de første forhørene.

– Det å anklage en annen, en som du vet ikke har gjort det, er det virkelig alvorlige i dette, sier Bjønness til NRK.

Det nye i saken da statsadvokat Bjørn Soknes la fram tiltalen tirsdag, var tiltalen for tre tilfeller av falsk anklage.

– Straffeutmålingen for det er avhengig av om den falske anklagen får noen følger for den som er urettmessig anklaget. Nå får vi jo vite at denne andre ble siktet som følge av de falske anklagene, og det får nok noe å si, sier Bjønness.

Konsekvensene er den store forskjellen

– Hvordan?

– Hvis han bare hadde sagt noe som ikke hadde fått følger for den andre, kanskje hadde ikke den andre fått vite om det, hadde det ikke hatt så mye å si. Men når den andre ble siktet, går det over terskelen.

– Hvor straffeskjerpende er det?

– Det er det som er den store forskjellen.

Rett etter at statsadvokaten Alvorlig tiltale mot Northug , sa Northug at han godtar en tilståelsesdom .

– Det gir i utgangspunktet en strafferamme på fra 6 måneder og oppover. Men fordi det blir en tilståelsesdom, vil han selvsagt få rabatt for det, sier Olav Rønneberg, leder for NRKs krimredaksjon.

Det betyr en enklere saksbehandling og raskere avslutning av saken.

Tiltalen mot Petter Northugs fyllekjøring i mai ble kunngjort av statsadvokat Bjørn Soknes tirsdag. Tiltalen lyder på en rekke brudd på veitrafikkloven, blant annet promillekjøring og for å ha forlatt en skadd kamerat.

Se statsadvokaten presentere tiltalen

Statsadvokat Bjørn K. Soknes forklarer tiltalepunktet om falsk forklaring.

Dessuten blir Northug tiltalt for falsk anklage, i og med at han skal ha forklart at det var kameraten som kjørte.

Han hadde en promille på 1,65 da han kjørte inn i autovernet, i en fart på 83 kilometer i timen i 40-sone.

Tiltalen innstiller også på at Northug skal miste førerkortet for alltid. I praksis betyr det at han mister det for fem år, så kan han søke om å få det tilbake.

Kan bli straffeskjerpende

– Anklagen om falsk anmeldelse er kanskje det mest aklvorlige. Det alene kan gi en måned ekstra eller mer i fengsel. I tillegg kommer det at han forlot sin skadde kamerat etter uhellet.

– Men vi er ikke i USA der de forskjellige elementene blir summert. Her vil det munne ut i en dom basert på en helhet. Og det kommer formildende elementer inn, sier advokat Morten Bjønnes.

Han tenker på at Northug selv tok initiativ til å melde seg for politiet og gi en korrekt forklaring et halvt døgn etter fyllekjøringen 4. mai.

– Da hadde han allerede forklart seg for politiet tre ganger. Jeg går ut fra at han endret forklaring etter at han hadde blitt edru igjen.

– Hvilken straff kan man regne med etter tiltalen?

– Det er for tidlig å si, sier Bjønness.