NRK Meny
Normal

– En tabbe å legalisere reptiler

Mattilsynets anbefaling om oppmyking av regler for reptilhold var en tabbe. Det hevder Dyrevernalliansen i Norge, som mener smugling og ulovlig import vil fortsette som før.

Gresk landskilpadde

En rekke reptiler og såkalte herptiler (amfibier og krypdyr) er nå lovlige å holde i Norge. Men Dyrevernalliansen mener det ikke vil dempe frekvensen av ulovlig smugling.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I august ble det tillatt å holde reptiler og herptiler som husdyr. De nye reglene kom etter at Mattilsynet anbefalte å gjøre 18 eksotiske arter lovlige for import og hold.

Disse artene er lovlige

Men for kort tid siden avslørte Tollvesenet flere personer som forsøkte å smugle både slanger og skilpadder til Norge, og det var arter som ikke står på den lovlige lista.

Daglig leder og zoolog Anton Krag i Dyrevernalliansen tror ikke vi med nye regler har kommet et eneste steg nærmere et lovlig og ryddig reptilhold i norske hjem. Alliansen mener Mattilsynet ikke har greid å dokumentere at et mer liberalt regelverk vil føre til færre tilfeller av ulovlig import.

Anton Krag

Zoolog og daglig leder for Dyrevernalliansen, Anton Krag, mener det var en tabbe å legalisere hold av reptiler.

Foto: Dyrevernalliansen

– Påstanden har vært at legalisering vil dempe motivasjonen for å smugle ulovlige reptiler inn i landet. Vi har hele tiden ment at legalisering av noen arter bare vil stimulere til økt hold av både lovlige og ulovlige dyr, sier Anton Krag.

Også Folkehelseinstituttet frarådet en legalisering i sin høringsuttalelse.

Mener krav om dokumentasjon blir latterlig

Han synes kravet om dokumentasjon fra eksportlandet om at dyret ikke er hentet fra vill tilstand, er en vits.

– Dokumenter er lett å forfalske, og det er nærmest umulig å verifisere at dokumentene tilhører rett individ. Særlig når dyr hentes fra store reptilmesser i Europa, eller kommer fra internasjonale kommersielle leverandører via Internett, sier Krag.

Krag understreker dessuten at det er dyrevelferdsmessig utfordrende å skulle identitetsmerke reptiler og amfibier

– Men uten en slik merking er Mattilsynes krav til dokumentasjon tilnærmet verdiløst som middel for å bekjempe viltfangst og miljøkriminalitet, mener Anton Krag.

– Hvordan burde bestemmelser og regler for reptil-import være da?

– Uforandret, slik de har vært inntil august i år. Så burde det settes inn større ressurser på å avdekke ulovlig reptilhold. Der virker det som om lovens voktere har resignert fullstendig, sier daglig leder i Dyrevernalliansen.

Økende smugling

100.000 ulovlige reptiler i norske hjem

I Mattilsynet deler de ikke synet til Dyrevernalliansen. Seksjonssjef Torunn Knævelsrud sier det inntil de nye reglene trådte i kraft trolig fantes om lag 100.000 ulovlige reptiler rundt omkring i norske hjem. Noe måtte gjøres, og mange av dem er nå gjort lovlige.

– Forbudet som har eksistert siden 1970-tallet virket ikke særlig godt. Etter en nøye vitenskapelig utredning ble det valgt ut reptiler som er relativt enkle å ta vare på i en husholdning. Ved at en rekke arter nå er legalisert, bedrer det etter vårt syn dyrevelferden – fordi flere eiere av reptiler tør å ta dem med til veterinær uten å bli anmeldt, sier Knævelsrud.

Torunn Knævelsrud

Seksjonssjef i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud.

Foto: Mattilsynet

Gir bedre dyrevelferd

Seksjonsleder Torunn Knævelsrud i Mattilsynet sier det ikke nødvendigvis er krevende å yte god dyrevelferd overfor de nå lovlige reptiler.

– Ikke mer krevende enn å holde andre dyr som alltid har vært tillatt. Eieren må uansett skaffe seg kunnskap om dyreholdet.

Flere fordeler med legalisering

Knævelsrud tror på effekten av at folk lovlig kan kjøpe reptiler i en butikk, og at det vil dempe trangen til å skaffe seg ulovlige arter i utlandet.

Dyrego kilden, reptiler

Reptiler passer neppe alle, men er ikke nødvedigvis mer krevende å ta vare på, enn andre dyr, sier seksjonssjef i Mattilsynet. Torunn Knævelsrud.

Foto: Alexander Salte Hagenes / NRK

– Mattilsynet ville iallfall ikke ha ressurser til systematisk å lete etter ulovlige reptiler hjemme hos folk. At Dyrevernalliansen etterspør større ressursbruk på nettopp dette, forbauser meg. Funn av ulovlige arter fører jo som regel til at dyret blir avlivet, noe jeg heller ikke tror Dyrevernalliansen setter videre pris på, sier seksjonsleder Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.