– En katastrofe for Steinerskolen

Myndighetenes krav om at Steinerskolen i Trondheim må tilbakebetale 1,3 millioner kroner av et statstilskudd vekker sterke reaksjoner. Høyres Yngve Brox sier han vil ta opp saken med sine partifeller i regjeringen.

Steinerskolen Trondheim

– Stivbent byråkrati, sier Høyres Yngve Brox om at staten ikke godtar at Steinerskolen i Trondheim førte over statstilskudd fra et år til et annet.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Ifølge myndighetene overførte Steinerskolen mer penger enn de har lov til fra 2011- til 2012-regnskapet. Skolen sier selv de gjorde dette for å ha penger til å pusse opp skolebygg i 2012. Nå skal saken opp i retten.

– Det er en katastrofe for Steinerskolen i Trondheim hvis de må tilbakebetale 1,3 millioner kroner til staten, sier Høyres Yngve Brox, kommunalråd og gruppeleder i Trondheim Høyre.

Brox er også tidligere elev og styremedlem ved skolen.

– En formell regnskapsfeil

Yngve Brox (H)
Foto: Lise Sørensen / NRK

– Dette er en enorm sum for en skole som i stor grad drives på idealismen til ansatte, tillitsvalgte og foreldre, sier Brox.

Han mener styret ved skolen har gjort en formell regnskapsfeil, og at de blir unødvendig hardt straffet for det.

– Her er det brukt et regelverk som er myntet på å hindre skolekonserner i å lure staten for penger. Men Steinerskolen har kun hatt som intensjon å bruke pengene på tilbudet til sine elever. Dette er stivbent byråkrati, og misforstått å trekke denne saken så langt.

LES: På Steinerskolen har de minst mulig data

– Vanskelig å legge seg opp penger

Ragnar Johansen i Norske fag- og friskolers landsforbund mener saken i Trondheim viser hvor vanskelig det er for privatskoler, som ikke har en rik investor i ryggen.

– Privatskoleeiere har en større utfordring enn de offentlige, fordi de blant annet ikke får rentefrie lån. Når de i tillegg heller ikke får full støtte for driftsmidler, men må ta foreldrebetaling, blir det vanskelig å legge seg opp penger til større investeringer, sier han.

Johansen mener det er føringer fra den forrige regjeringen som er problemet.

– Departementet kan instruere Utdanningsdirektoratet gjennom forskrifter. Det vedtaket vi snakker om her er såvidt jeg vet gjort etter instruksen som den rød-grønne regjeringen fastsatte.

LES: Skal bli lettere å starte egne skoler

Vil ta opp saken med Høyre sentralt

Saken skal opp i Tingretten 30. oktober. Der blir tolkningen av regelverket et hovedpoeng.

Yngve Brox sier han vil ta opp saken med sine partifeller i regjeringen.

– Jeg vil si hva jeg mener til mine kollegaer i kunnskapsdepartementet. Samtidig håper jeg Utdanningsdirektoratet får beskjed om å bruke regelverket riktig.

Verken Steinerskolen eller kunnskapsdepartementet ønsker å uttale seg i saken før den er ferdigbehandlet i retten.