NRK Meny
Normal

– Elektriske drosjer holder ikke mål

Eltaxier har for liten rekkevidde, er for dyre og har for for få ladepunkter, mener forsker. Store endringer må til for å gi en grønnere drosjenæring.

elbil

En undersøkelse viser at det ennå er en lang vei før elbiler kan lønne seg som drosje.

Foto: NRK

Forskere har testet om elbiler kan brukes som drosjer rundt om i landet. Konklusjonen er nedslående.

Bedre batteri og flere ladepunkter må til for å gjøre eltaxier mer lønnsomme, viser en analyse av prosjektet Green Hightway. Forsker Astrid Bjørgen Sund i Sintef mener at elbiler foreløpig ikke er lønnsomme for drosjenæringa.

– Hadde jeg hatt fem drosjer som går på strøm, ville jeg nok brukt de i bynære strøk, fremfor lengre avstander, sier Sund.

Best i byen

De har testet fem elbiler av typen Nissan leaf gjennom prosjektet Green Highway. Bilene brukte en femtedel mer energi på langkjøring og sjåførene var usikre på om de hadde strøm nok til å nå dit de skulle.

Resultatet viste at eltaxiene gjorde seg best i byen, mener forsker Tomas Levin.

– Høye hastigheter kombinert med utfordrende terreng, er ikke det mest gunstige for elbilene. Når man tenker på å kjøre energieffektivt, er det bedre å kjøre i bynære områder, der sjåførene kan planlegge kjøringen sin. Der er det relativt lite trafikk og de kan utnytte terrenget på en annen måte, sier Levin.

Batterikapasitet kombinert med få og kostbare ladestasjoner var også et problem for el-taxiene.

– Hvis man ikke har en god spredning av ladepunkt, så er det vanskelig å være taxisjåfør. Da må man spørre hvor kunden skal, og kanskje takke nei hvis det er for langt unna og man vet det ikke er ladepunkter der. Det er ingen heldig situasjon for en taxisjåfør, sier Levin.

Mangel på ladere

Undersøkelsen viser at det ennå er en lang vei før elbiler kan lønne seg som drosje. Leder Bjørn Ove Berthelsen i Green Highway-prosjektet konkluderer:

– Per i dag er ikke elbiler økonomisk gangbart, hovedsakelig på grunn av lite høye ladekostnader og mangel på hurtigladere, sier Berthelsen.

El-taxi er foreløpig ikke lønnsomt, og usikker rekkevidde gjør den foreløpig lite egnet på lengre strekninger. Prosjektet Green Highway analyse viser at bedre batteri og flere ladepunkter kan gi en grønnere drosjenæring.