Hopp til innhold

– Dopingen var verdt 100 millioner

Mennene som er tiltalt i norgeshistoriens største dopingsak laget dopingmidler til en verdi av nesten 100 millioner kroner. Det sa medaktor Per Martin Utkilen i Sør-Trøndelag tingrett i dag.

Aktorene Unni Sandøy og Per Martin Utkilen (t.h) og forsvarer Harald Grape.

Aktorene Unni Sandøy og Per Martin Utkilen diskuterer dopingsaken med forsvarer Harald Grape.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Dopingbeslag fra Operasjon Gilde

Dopingbeslag fra Operasjon Gilde.

Foto: Politiet.

Salgsverdi og inndragning av dopinginntekter var tema da innledningsforedraget til de to aktorene Unni Sandøy og Per Martin Utiklen fortsatte i den store dopingrettssaken tirsdag.

Sju menn fra Trondheim står tiltalt for produksjon, oppbevaring og salg av enorme mengder hjemmelagde dopingmidler gjennom ni år fra 2003 til 2012.

Enorm bruttoverdi

Medaktor Per Martin Utkilen

Medaktor Per Martin Utkilen

Foto: Joar Elgåen / NRK

Påtalemyndigheten varslet at det vil bli presentert konkret e inndragningskrav mot hver av de sju tiltalte, avhengig av hvor mye man klarer å bevise at de har tjent på salget av ulovlig doping.

Medaktor Per Martin Utkilen sa at man mener å vite hvilke priser selgerne i dopingnettverket Anabolic Forums fikk for dopingen, og at man dermed kan regne ut brutto omsetning. Som eksempel tok han utgangspunkt i én av tiltalepostene mot én av mennene.

– På punkt 44 er han tiltalt for å ha trykket 230.500 tabletter turanabol. Disse ble solgt til kr 15,- per tablett på nettforumet. Vi har da en mulig bruttoomsetning på 15 ganger 230.500 (3,75 millioner kroner, red.anm.) på bare dette punktet, sa Utkilen.

Det sentrale spørsmålet blir deretter hvor mange tabletter som ble solgt til hvilken pris og hvordan inntektene ble fordelt mellom dem.

–Totalt i denne saken kommer vi til en omsetning på nesten 100 millioner kroner, hvis vi legger prislista på Anabolic Forums til grunn. Det er ikke sikkert at dette er riktig, så den konkrete bevisførselen i saken vil avgjøre hva vi snakker om, sa Utkilen i retten.

Overfor NRK utdyper han slik.

– Vi vil måtte gå igjennom inndragingsbeløpene nærmest komma for komma gjennom hele bevisførselen. Beløpene kan endre seg ettersom saken går fremover.

– Men som utgangspunkt kan jeg si at de det er mulig det kommer inndragningskrav mot de tiltalte som totalt ligger på flere titalls millioner kroner, sier Utkilen.

Se politiet gå til aksjon. Artikkelen fortsetter under videoen:

Politiets egne bilder fra pågripelse i operasjon Gilde.

Se politiet egne bilder fra aksjonen.

Kan få store konsekvenser

Advokat Jon Reidar Aae forsvarer en 44-åring som har innrømmet å ha vært hovedprodusent av dopingmidlene i nettverket, under kallenavnet «Trykkern». Aae sier hans klient er forberedt på et høyt pengekrav.

– Foreløpig har vi fått beløpet 1,2 millioner kroner fra påtalemyndigheten. Klienten er bekymret for kravet, ettersom det er snakk om så mye penger. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for ham og familien, sier Aae.

Sprenger strafferammen


Aktor Unni Sandøy gikk igjennom utsiktene til straffeutmåling i saken da hun avrundet aktoratets innledningsforedrag i formiddag.

– Denne saken vil utfordre strafferammen for alvorlig dopingkriminalitet. Vi vil legge ned påstand om mer enn seks års fengsel, sa Sandøy på spørsmål fra tingrettsdommer Rune Lium.

Bakgrunnen er at påtalemyndigheten har tiltalt seks av de sju etter den såkalte mafiaparagrafen, altså for organisert kriminalitet. Dette hever strafferammen for dopingkrim fra seks til 11 års fengsel.

Frister med høyere strafferabatt

Tingrettsdommer Rune Lium

Tingrettsdommer Rune Lium

Foto: Joar Elgåen / NRK

Aktor varslet at det kan bli betydelig strafferabatt dersom noen av de tiltalte vil vitne mot de andre. I norsk rettspraksis kan man få strafferabatt på inntil en tredel av straffen hvis man tilstår egen rolle.

– Hvis man forklarer seg om andre tiltalte, hvordan organisasjonen har vært bygd opp og så videre, kan gå opp mot 50 prosent reduksjon av straffen.

-Det ligger som et klart element her. Vi vil vurdere å gå høyere hvis det kommer opplysninger i denne saken som går ut over egne forhold, sa Sandøy.

Nok til 2700 års misbruk

Aktor Unni Sandøy

Aktor Unni Sandøy

Foto: Joar Elgåen / NRK

Det har vært stort sprik i måten norsk rett har vurdert dopingsaker tidligere. Enkelte domstoler har basert straffene på hvor store mengder virkestoff som har vært brukt, mens noen domstoler har basert seg på hvor antall dopingkurer stoffet har utgjort for brukerne.

Derfor tok Høyesterett i fjor i bruk en annen måte for å beregne objektiv størrelse på dopingsaker, avhengig på styrken på de forskjellige virkestoffene. Aktor Unni Sandøy varslet at samme regnemåte vil bli brukt i denne saken.

– Høyesterett avsa dom i en dopingsak der det var ca. 9,5 kilo virkestoff, og dette ble av sakkyndige omregnet til 272 års sammenhengende misbruk. Straffen endte på 4 og et halvt års fengsel.

– I vår sak er det betydelig mer virkestoff, over 50 kilo, og stoffet er til dels mye sterkere i denne saken. Antall års sammenhengende misbruk i vår sak vil derfor komme langt høyere, vi snakker nesten ti-gangen, sa Sandøy.

Etter aktors innledningsforedrag er det altså klart at påtalemyndigheten mener dopingmengden i saken er nok til nærmere 2700 års sammenhengende misbruk.

En sakkyndig, professor Peter Hemmersbach ved Norges laboratorium for dopinganalyse, skal vitne senere i januar og vil da legge frem detaljert beregning av mengdene som har blitt produsert i denne saken.

Saken er beregnet å ta tolv uker i retten.