– Dette skulle ha kommet før

Folk bør bruke mer av den velferdsteknologien som finnes, og myndighetene bør legge bedre til rette for dette. Det mener et nordisk ekspertutvalg. I dag prøves ny teknologi ut i mange kommuner.

Folk bør bruke mer av den velferdsteknologien som finnes, og myndighetene bør legge bedre til rette for dette. Det mener et nordisk ekspertutvalg. I dag prøves ny teknologi ut i mange kommuner.

Et elektronisk pilleskrin hjelper Arvid Ramberg å huske når han skal ta medisinene sine.

Arvid Ramberg

Arvid Ramberg mener sitt nye pilleskriv gjør hverdagen enklere.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

På stuebordet hjemme hos Arvid Ramberg ligger dagens dose med medisiner klare i en elektronisk eske. Denne esken gir beskjed hver gang han trenger å ta sin neste dose.

– Det er snedig, for da slipper jeg å glemme av å ta medisinen, sier Ramberg.

Han er en av mange som får prøve ut ny velferdsteknologi, men ennå er de nye hjelpemidlene som finnes ikke tatt i bruk i stort omfang.

Kona Magnhild Ramberg er fornøyd med den nye teknologien de får prøve ut.

– Det syns jeg er veldig bra. Det letter meg veldig mye. Før måtte jeg gå og spørre han hele tiden om han hadde tatt medisinen. Glemte jeg av å spørre han, lå medisinen igjen.

Håper på bedre ordninger

Dennis Sørgård

Dennis Sørgård mener vi må bli flinkere til å bruke velferdsteknologien.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mange nye hjelpemidler vises fram på en nasjonal konferanse i Stjørdal i dag.

Folk bør få mer informasjon om den nye velferdsteknologien, og det bør bli en sterkere nasjonal strategi, anbefaler et nordisk ekspertutvalg

– En av de tingene vi anbefaler er et skattefradrag til folk som kjøper sine velferdesting. Det gjøres med Elbil i Norge, og vi kan tenke oss å tenke på samme måte innen dette, sier Dennis Søndergård, prosjektleder for velferdsteknologi i Nordisk ministerråd.

Det nordiske ekspertuvalget mener utfordringer som for mange prosjekter med for få resultater, for mye fokus på å delta i prosjekter og for lite deling av kunnskap som allerede finnes er noe som må jobbes med i alle de nordiske landene for å en bedre velferdsteknologi.

Søndergård tror også gevinsten av dette vil hjelpe økonomisk for hele landet.

– Det får folk til å bo lenger hjemme med høyere livskvalitet. Samfunnsøkonomisk vil det også hjelpe, sier han.

Fornøyd med teknologien

Magnhild Ramberg

Magnhild Ramberg er fornøyd med den nye velferdsteknologien.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Tilbake på Steinkjer skal en ny dose snart tas. Foreløpig er det bare fem eldre i Steinkjer som har fått prøvd ut dette hjelpemidlet, som koster 2.500 kroner.

– Jeg håper hele kommunen får det. Så bra er det, sier Magnhild Ramberg.

Også Arvid Ramberg er fornøyd med sin nye hverdag.

– Dette skulle ha kommet før, men teknologien er sånn. Den er her nå i hvert fall.