– Dette har få kommuner fått til

Malvik kommune har klart det som få andre kommuner har fått til, nemlig flere faste, hele stillinger i pleie- og omsorgssektoren. – Et vanskelig, men utrolig viktig arbeid, sier ordføreren.

Malvik

Sammen med nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske og ordfører i Malvik kommune, Ingrid Aune feirer Elin Refsnæs den store økninga i stillingsprosenten med kake på jobb.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Da Malvik begynte arbeidet med heltidskultur i kommunen for to år siden var det 45 ansatte i ufrivillig deltid som ønsket 100 prosent stilling. Nå har 14 flere fått heltidsstilling i Malvik. 11 av disse jobber innen pleie- og omsorg.

– I helsesektoren har vi veldig mange som jobber deltidsstillinger av forskjellige årsaker, ofte fordi de ikke får mer. Mange starter i en 13 eller 15 prosent stilling, og blir gående der i mange år, forteller Kari Fiske, tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, til NRK.

Elin Refsnæs er helsefagarbeider og er en av dem som har fått økt stillingsprosenten sin. Hun har gått fra å ha en 28 prosent stilling til 73 prosent.

– For meg personlig betyr det utrolig mye både med tanke på økonomien og det å kunne gjøre en bedre jobb. I tillegg får de som bor her færre folk å forholde seg til, og vi får muligheten til å bli bedre kjent, og det ser vi at de setter veldig stor pris på, forteller hun.

Elin og Kari

Elin Refsnæs og Elin Fiske jubler over Malviks kommunes resultater.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Registreres i stillingsbank

Arbeiderpartiet i Malvik vedtok å innføre sporbar, anonymisert oversikt over alle ansatte registrert i en stillingsbank med dem som ønsker større stilling. Denne gås igjennom hver sjette uke der man på individnivå får oversikt over framgangen til ansatte.

Ingrid Aune

Ordfører i Malvik kommune er svært fornøyd med det kommunen har fått til på de to siste årene.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

– En tredjedel av dem som har ønsket seg 100 prosent fast stilling har fått det og over halvparten av dem som var ufrivillig deltidsansatte har fått økt fast stilling i løpet av de siste to årene, forteller ordfører i Malvik, Ingrid Aune.

Men å få til dette puslespillet har ikke bare vært enkelt. Det har krevd en del arbeid, ifølge ordføreren.

– Noe av grunnen til at ikke flere kommuner har fått til dette er at det er kjempevanskelig å gjøre noe med det. Det er komplisert fordi det er mange årsaker til at man har fått disse ufrivillige deltidsstillingene, og dermed er det veldig mange tiltak som må til for å gjøre noe med det også, sier hun.

– Må stille tøffere krav

Trond Giske

Nestleder i Arbeiderpartiet mener at det må jobbes mer systematisk med heltidsarbeidsplasser.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Aune mener at det må bevilges mer penger til eldreomsorgen i kommunene og legges til rette fra politisk hold for at et slikt prosjekt skal kunne gjennomføres i alle kommuner. Hun får støtte fra nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske.

– Jeg synes vi må stille mye tøffere krav til hele landet om at det jobbes systematisk med heltidsarbeidsplasser. Det kan man gjøre i krav til sykehussektoren eller til andre institusjoner, men også med å gjenopprette potten til forsøk- og utviklingstiltak for heltidskultur, sier Giske.