NRK Meny
Normal

– Dette er trafikkfarlig

Statens vegvesen advarer bønder mot å plassere rundballer for nært veien.

Rundballer ved vegen på fv. 291 i Snillfjord

Ifølge Statens vegvesen bør ikke bøndene plassere de hvite rundballene så nært veien som dette.

Foto: Mesta

Store tunge gjenstander som containere, tømmer, rundballer og annet skal ikke plasseres for nært veien.

– Det kan oppstå farlige situasjoner for trafikanter, sier Audun Vognild i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Med tanke på trafikksikkerheten ønsker Statens vegvesen at rundballer blir plassert lenger unna veien.

Stor risiko

– Det er forbundet med en stor risiko hvis man treffer en rundball ved en utforkjøring. Samtidig som det kan være sikthindrende både for avkjørsler og viltdyr, sier Vognild.

Fra veikanten og ut til sidene har Statens vegvesen en sikkerhetsavstand som er lenger jo høyere fartsgrensen og trafikkmengden er på vegstrekningen. Dersom det er generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk er sikkerhetsavstanden minimum sju meter fra hvitstripa.

– Hadde bøndene hatt mer kjennskap til de krav som stilles ville de nok tenkt litt annerledes før de har plassert det tett til vegkanten, mener Vognhild.

Hindring

Rundballene blir også en hindring for drift langs veiene. Blant annet for vegetasjonsrydding og kantslått. Hvor bøndene skal plassere rundballene sine kommer an på hvilken type vei det er. Statens vegvesen ønsker at rundballene skal settes utenfor de sikkerhetssonene de har.

– Er det ved E6 bør rundballene plasseres lenger unna enn ved en lavtrafikert fylkesvei. Det må være en såpass avstand at det ikke er noe hinder for utforkjøring, sier Vognhild.

Grunnen til at noen bønder plasserer rundballer for nært veien kan være på grunn av uvitenhet og for lite fokus på trafikksikkerhet og kravene vegvesenet stiller til sikkerhetsavstand, i tillegg til praktiske grunner for bøndene.