– Dette er fremtiden for NAV

NAV Heimdal får fortsette med et vellykket prøveprosjekt som sto i fare for å legges ned. Med nye arbeidsmetoder har de klart å få langt flere i arbeid enn tidligere.

Feiret med kake

NAV Heimdal feiret med kake og «We are the champions» torsdag.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Det brøt ut allsang på NAV Heimdal når de ansatte feiret med kake i dag. «We are the champions» runget ut i lokalet og det var tydelig at dette er et vedtak som skapte stor glede.

– Dette er fremtiden for NAV og ønsket mitt er at alle kontorene i Norge skal få jobbe slik, sier leder på NAV Heimdal Sølvi Dahlen til NRK.

Tidligere i år vedtok arbeids- og sosialdepartementet at prosjektet skulle bli avsluttet ved utgangen av året, men nå har vinden snudd.

Gjør jobben selv

Fornøyd

Avdelingsleder Tore Haller mener prosjektet har mange fordeler for brukerne av NAV sine tilbud.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

I 2013 ble NAV Heimdal, som ett av kun fem kontorer i landet, tatt ut til å delta i prøveprosjektet "Kjerneoppgaver i NAV". Tidligere ble det brukt store ressurser på å kjøpe tjenester fra eksterne arbeidsmarkedsbedrifter. Med den nye metoden blir disse pengene i stedet brukt til å ansette nye internt i NAV.

– I dag er en kjempedag, både for oss ansatte, og brukerne som får bedre oppfølging. Vi har sett gode resultater av prosjektet i to og et halvt år, sier avdelingsleder Tore Haller til NRK.

(Artikkelen fortsetter under):

NAV heimdal

Det var full allsang og applaus på NAV Heimdal torsdag.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Vellykket

Et ekspertutvalg har anbefalt NAV på det sterkeste å sette av ressurser til å jobbe tett på folk. Dette skal sikre at flere kommer ut i arbeid. Før var overgangen til arbeid etter tiltakene «avklaring til- og oppfølging ut i jobb» på under 40 prosent, men med det nye prøveprosjektet har NAV Heimdal økt dette til over 60.

– Med denne måten å jobbe på, har rådgiverne langt færre brukere hver. Det fører til at vi kan bruke mer tid og energi på å hjelpe hver enkelt bruker ut i arbeid, sier Tore Haller.

Lederen ved NAV Heimdal forteller dessuten at de nå har dobbelt så mange brukere inne i systemet, i forhold til før de begynte med prosjektet.

– Det vil si at vi nå jobber med 150 brukere, der målet er å få dem ut i arbeid. Vi får da også dobbelt så mye for pengene enn det vi gjorde tidligere, sier Dahlen.

Vedtaket fra arbeids- og sosialdepartementet som kom i dag, sikrer at NAV Heimdal får fortsette med prosjektet ut 2016.

SE VIDEO:

NAV Heimdal får fortsette med et vellykket prøveprosjekt som sto i fare for å legges ned. Med nye arbeidsmetoder har de klart å få langt flere i arbeid enn tidligere.