Normal

– Dette bryter en grense for verdig eldreomsorg

Ansatte i hjemmesykepleien i Bjugn kommune varslet sine brukerne om at de kun ville bli dusjet hver 14. dag framover.

Botngård i Bjugn

Bjugn kommune har lenge slitt økonomisk. Den var i 2011 den kommunen i landet med høyest gjeld. Nå gjennomføres det kraftige kutt for å få økonomien i balanse igjen.

Foto: Inge Eide

I brevet, som er fra alle ansatte i hjemmesykepleien, varsler kommunen at de ut i fra den økonomiske situasjonen kommunen er i, har sett seg nødt til å kutte i dusjtilbudet til de pleietrengende.

"Ut i fra en faglig vurdering har vi kommet fram til at vi fra 1. juni 2016 vil tilby dusj hver 14. dag. Det vil heller ikke bli gitt bistand til dusj på helligdager", står det i brevet som er sendt fra kommunen.

Samtidig ønsker de ansatte motagerne en god sommer og har slengt på et smilefjes.

– Jeg er kritisk til måten dette kommuniseres på. Den vil vi ha en gjennomgang på. Men først og fremst bryter dette en grense for hva som er en verdig eldreomsorg, sier rådmann Emil Raaen i Bjugn kommune.

Brevet som gikk ut til brukere av hjemmetjenesten i Bjugn

Dette er brevet som de ansatte i hjemmetjenesten sendte ut til sine brukere tirsdag.

Foto: NRK

Oppvaskmøte

Verken rådmann eller ordfører var klar over kuttet gjort i Pleie, rehabilitering og omsorgsavdelinga til kommunen.

Men Raaen er klar på at brevet er reelt.

– Men dette løser seg. Dette tiltaket er stansa. Det har jeg allerede gitt beskjed om. Dette kommer ikke til å bli gjennomført, sier Raaen.

Kommunen vil nå sende ut et nytt brev til sine brukere og pårørende hvor de beklager det utsendte brevet og måten det er skrevet på.

– Om ansatte ikke ser løsninger til å spare selv, så må vi ta styring og mer ledelse selv for å finne akseptable kutt, sier Raaen.

Vanskelig økonomi

Bjugn kommune har i lengre tid vært i en vanskelig økonomisk situasjon. Kommunen brukte i fjor nesten 20 millioner kroner mer enn de hadde råd til. Derfor gjennomføres det i dette budsjettåret knallharde kutt for å få økonomien i balanse.

Det har allerede vært én runde med nedbemanning og en ny runde er i gang nå.

– Hele organisasjonen er nok stressa over kutta. Flere opplever at det går ut over det tjenestetilbudet de ønsker å levere. Man greier ikke å kutte uten at det rammer brukerne, sier Raaen.

Rådmannen understreker likevel at dette kuttet ikke er akseptabelt.

– Dette brevet får ingen praktiske konsekvenser for våre brukere, avslutter Raaen.

– Bak mål

Gunhild Rørdal var blant dem som i går fikk brevet fra kommunen. Hun har en sønn som er sterkt pleietrengende og som ville bli rammet av kuttet i dusjinga.

– Jeg synes ikke dette hører hjemme noe sted i 2016. Her får vi et brev uten dato og underskift. Det er ikke vanlig. Det er høflig å skrive dato, sted og signere. Dette er helt bak mål, sier Rørdal.

Hun synes det er betenkelig at noen i kommunen bare kan sende ut et slik brev uten at verken den administrative eller den politiske ledelsen er informert.

– Vi har et vedtak, fra kommunen, på at han skal få dusje to ganger i uka, sier Rørdal.

Gunhild og Ketil Rørdal hjemme i stua

Gunhild Rørdal ble sjokkert da hun leste brevet fra kommunen. Sønnen, Ketil, trenger hjelp til det meste i hverdagen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK