– Det samiske samfunnet opplever kutt

Sametingspresidenten lot regjeringens kutt til samisk språk og kultur i statsbudsjettet få gjennomgå i sin nyttårstale, men trakk frem arbeidet for en barnehage på Røros som et lyspunkt.

Aili Keskitalo

– Det samiske samfunnet, med sine skoler og barnehager og museer og øvrige kulturtilbud, opplever kutt i støtten, sa sametingspresident Aili Keskitalo i sin nyttårstale.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo viste i talen 1. nyttårsdag til at statsbudsjettet inneholder solid vekst og storstilt satsing på norske barnehager, skoler og kulturinstitusjoner.

Samiske forhold har verre kår i budsjettet, mente hun.

– Det samiske samfunnet, med sine skoler og barnehager og museer og øvrige kulturtilbud, opplever kutt i støtten, sa Keskitalo.

Viktig skole nedlegges

– Den aller viktigste skolen for det truede sørsamiske språket legges ned med et pennestrøk av stortingsflertallet, fortsatte hun, med henvisning til nedleggelsen av den midtnorske sameskolen i Hattfjelldal.

Sametingspresidenten påpekte at det sitter en spesiell følelse hos samene, «etter i århundrer å ha blitt oppfattet som å være i veien og til bry og utgift for det norske fellesskapet».

– Enda mer spesielt er det når de samme myndighetene som gjorde sitt ytterste for å ødelegge den samiske kulturen, nå mener at den samiske kulturen bør gjenoppbygges på det norske fellesskapets premisser, fastslo hun.

Sameskolen i Hattfjelldal

VIKTIG SKOLE: – Den aller viktigste skolen for det truede sørsamiske språket legges ned med et pennestrøk av stortingsflertallet, fortsatte hun, med henvisning til nedleggelsen av skolen i Hattfjelldal (bildet)

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Trakk frem Røros-barnehage

Keskitalo trakk i talen frem at samene fortsatt er en del av samfunnet, og at nordmenn og samer har levd sammen i århundrer. Men fremdeles går samiske barn på skolen hver dag uten lærebøker på eget språk, påpekte hun.

– Bare unntaksvis får de lære om sin egen historie og sin egen kulturs og sitt eget folks bragder. Vi og vår kultur blir omtalt som bremseklosser for moderne utvikling, mente hun.

– Derfor vil jeg hedre veiviserne. Foreldrene på Røros som har kjempet lenge og vunnet i kampen for en sørsamisk barnehage, forklarte presidenten.

Hun kalte de sørsamiske reineierne for «grunnsteiner i sørsamisk kultur, på tross av at de i to århundrer har måtte kjempe i rettssalene og mot krefter som vil ha dem vekk».