NRK Meny
Normal

– Det går ingen fakkeltog for bevaring av fylkeskommunen

Fylkestinget i Sør-Trøndelag støtter å utrede samling av trøndelagsfylkene. Frp var alene om å ikke stemme for.

Trondheim og Steinkjer

ADMINISTRASJONSBYER: Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt å utrede en samling av trøndelagsfylkene. I dag administrerer Trondhem sørfylket og Steinkjer nordfylket, og en problemstilling i en utredning er hvem som skal administrere et eventuelt samlet fylke.

Foto: Tor Beisvåg / Rita Bech Hanssen

Frps gruppeleder Morten Ellefsen mener det eneste riktige er å legge ned fylkeskommunene.

– Fylkeskommunen har ingen legitimitet. Det er ingen som er opptatt av fylkeskommunen, og det er ingen fakkeltog som går for bevaring av fylkeskommunen, sier Ellefsen til NRK.

– Stort sett bryr ikke folk seg om fylkeskommunen. Den har egentlig ingen plass i demokratiet, slår han fast.

Torhild Aarbergsbotten

STERKERE: Torhild Aarbergsbotten (H) tror en sammenslåing av trøndelagsfylkene vil gjøre regionen sterkere.

Foto: NRK

Ellefsen mener demokratiet blir like godt ivaretatt med to forvaltningsnivåer, ikke tre som i dag.

– Helt klart. Kommunene får flere oppgaver, og det er de folk flest har et forhold til, sier Frp-politikeren.

Tror på sterkere region

Høyres gruppeleder, Torhild Aarbergsbotten, tror en sammenslåing vil gjøre regionen sterkere:

– Vi respekterer at det er et flertall i Stortinget som går inn for et tredje forvaltningsnivå. Da mener vi at et samlet Trøndelag blir en sterkere og mer attraktiv region. Vi ser at fylkesgrensen egentlig er et unødvendig hinder for at vi kan bli enda mer attraktive både for folk og næringsliv. Vi kan bli mer konkurransedyktig opp mot de andre regionene i landet, sier Aarbergsbotten til NRK.

Det er viktigst å få utredet fordeler og ulemper ved en sammenslåing før en tar en beslutning, mener hun, og peker spesielt på de økonomiske konsekvensene.

Høyre ønsker å ha en uhildet utredning om administrasjonssted, forsikrer hun.

– Vi ønsker at Steinkjer, Stjørdal, Trondheim og eventuelt andre steder blir løftet frem og grundig diskutert, slik at vi føler oss trygge på at det vi lander på til slutt er det riktige, og at en ikke får noen evigvarende diskusjoner. Det å kunne starte med blanke ark er jeg overbevist om at vil være en forutsetning hvis vi skal lykkes med å få til et godt resultat til slutt, sier Aarbergesbotten.

(Saken fortsetter under bildet)

Ronny Kjeldsberg (t.h.)

SKEPTISK: Ronny Kjelsberg fra partiet Rødt er redd en sammenslåing av fylkene svekker demokratiet.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Redd svekket demkrati

Ronny Kjelsberg fra partiet Rødt er redd en sammenslåing av fylkene svekker demokratiet.

– Det jeg er litt bekymret for, er en utvikling som vi har sett over lengre tid: Det har blitt færre og færre folkevalgte, samtidig som at befolkningen har økt. Det betyr at det er stadig færre som kanskje kjenner en folkevalgt, og som stadig færre distrikter og plasser i byer og grender som har noen som representerer dem i fylkesting og kommunestyrer rundt omkring, sier Kjelsberg til NRK.

– Hvis en skal slå sammen, må en i hvert fall sikre at organet som sitter og styrer hele Trøndelag, kjenner hele Trøndelag, mener han.

Tore O.Sandvik

FORNØYD: Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag, er glad for at fylkespolitikerne åpner dørene for en sammenslåing.

– Er du redd for at dette rett og slett vil svekke demokratiet i Norge?

– Ja, det er jeg redd for. Hvis du ser det i sammenheng med kommunereformen, som kan skape store kommuner, vil du kunne få en situasjon der det sitter noen ganske få folkevalgte med stor avstand til folk flest og styrer svært mye av lokaldemokratiet.

Vil at trøndere skal bestemme

Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag, er glad for at fylkespolitikerne åpner dørene for en sammenslåing. Han er ikke redd for at en sammenslåing kommer til å svekke demokratiet.

– Det er ikke slik at tjenestene fylkeskommunen utfører forsvinner hvis du legger ned fylkeskommunen, påpeker Sandvik overfor NRK.

Det vil alltid være et tredje nivå i forvaltningen, mener Sandvik. Han mener valget står mellom dette skal være fylkesmannen, som ikke er folkevalgt men blir utpekt fra Oslo, eller om vi skal ha et demokratisk nivå hvor innbyggerne i Trøndelag bestemmer.

– Jeg tror det er riktig at vi i Trøndelag vet mer om hvordan Trøndelag skal styres enn de som sitter i Oslo. Derfor bør vi ha et mellomnivå, fastslår Sandvik.

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal