– Det er amatørmessig håndtert

Tidligere ordfører i Rissa kommune, Per Kristian Skjærvik (Ap), raser etter at regjeringen bestemte å stanse finansieringen av rehabiliteringssenteret Hysnes helsefort i Rissa fra 2016.

Hysnes Helsefort tar snart imot de første pasientene.

Hysnes Helsefort forsvinner trolig etter 2015. Det får flere til å rase mot den nye regjeringen.

Foto: Bent Lindsetmo

Helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie vil ikke gi mer penger til Hysnes Helsefort.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Det er amatørmessig håndtert, sier en opprørt Skjærvik på telefon til NRK.

Det var Fosna-Folket som først omtalte saken om stopp i finansieringen.

Helseminister Bent Høie (H) sier kostnadsnivået per pasient er så høyt at det ikke kan gjøres til et permanent tilbud.

– Dette har vært et svært kostbart og tidkrevende prosjekt, der man har brukt 227 millioner kroner på et rehabiliteringstilbud som har gitt færre behandlingsplasser enn annen bruk av pengene, sier Høie til Adressa.no.

Slike uttalelser får Skjærvik til å reagere.

Lovet evaluering

Per Kristian Skjærvik

Per Kristian Skjærvik vil kjempe for Hysnes Helsefort.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

– Vi fikk 40 millioner i fjor av den tidligere helseministeren til drift ut 2016. Begrunnelse var at de ville ha en evaluering av prosjektet, og at evalueringen skulle legges til grunn for om helsefortet skulle videreføres eller ikke. Nå bryter den nye helseministeren disse lovnadene, sier Skjærvik.

Han mener evalueringen burde vært avgjørende for om institusjonen fikk fortsette eller ikke.

– Hvis evalueringen sier at dette ikke er viktig for nasjonen Norge, må vi ta det inn over oss. Hvis det er viktig, hvorfor skal vi da legge det ned, spør han retorisk.

Forsker på sykmeldte

Hysnes Helsefort var i utgangspunktet et femårig prosjekt med varighet ut 2014. De har siden åpningen i 2010 arbeidet med å få sykmeldte tilbake i arbeid gjennom såkalt arbeidsrettet rehabilitering.

Skjærvik mener regjeringen ikke har satt seg godt nok inn i hva helsefortet skal brukes til.

– Hysnes er ikke en vanlig rehabiliteringsinstitusjon. Det er et laboratorium for det offentlige Norge for hva som virker og ikke virker for å få folk tilbake til arbeid. Vi har levert gode forskningsrapporter som andre institusjoner bruker, sier Skjærvik.

Høie sier til Adresseavisen at det i utgangspunktet var et forskningsprosjekt, og at de vil sørge for at det ferdigstilles. Likevel vil Skjærvik kjempe for at det ikke legges ned.

– Det er 19 rehabiliteringssenter som bruker vår forskning. Jeg sitter med følelsen av at de legger ned bare for å legge ned.

Helsefort skal få folk tilbake i jobb

Tidligere Statsminister Jens Stoltenberg var med på åpningen av Helsefortet. Her sammen med Per Kristian Skjærvik.

Foto: Alley, Ned / Scanpix