Hopp til innhold

En tøff uke i retten for Kattmarka-beboere

Første uka i retten er over i erstatningssaken etter Kattmarka-raset. Det har vært en tøff uke, mener en av beboerne som forklarte seg i retten fredag.

Ras i Namsos

Fastboende og hytteeiere i Kattmarka krever erstatning fra kommune og stat etter kvikkleireraset i 2009. Den første uka i retten har vært tøff for noen.

Foto: Lars Erik Skjærseth

Tilhørere Kattmarka-rettssaken

Mange møtte opp i rettsalen da erstatningssaken starta i Namdal tingrett denne uka.

Foto: Espen Sandmo / NRK
Arne Haugland og Anders Flakstad

Anders Blakstvedt, som er statens advokat, til høyre. Advokat for beboere, Arne Haugland, til venstre.

Foto: Espen Sandmo / NRK
Kattmarka over fem år etter raset

Slik ser det ut i Kattmarka fem år etter kvikkleireraset.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Vi har møtt en veldig steil og negativ holdning fra statsadvokaten og Namsos kommune. De bestrider, betviler og nekter for at de har ansvar for å betale erstatning, forteller en av beboerne i kattmarka, Kjetil Kristensen.

Ei tøff uke

I Namdal tingrett kjemper 21 fastboende og hytteeiere for å få utbetalt erstatninger etter det store kvikkleireraset som gikk 13. mars i 2009. Raset ble utløst av anleggsarbeid, og både Namsos kommune og staten har erkjent skyld.

Kristensen syns den første uka av erstatningssaken etter Kattmarka-raset har vært tøff. Spesielt siden de ikke møter forståelse fra de som er saksøkt; Namsos kommune og Staten.

– Alle erstatningskrav av en viss størrelse er viktige for Staten, og slik er det også her. Det er viktig for staten at de grunneierne som har rett på erstatning, får erstatning, sier Anders Blakstvedt fra riksadvokatens kontor.

Blakstvedt forsvarer Staten i Kattmarka-saken. Han mener at en del av kravene som har kommet fra beboerne ikke er knytta til økonomiske tap, men at de ønsker en kompensasjon etter alt de har vært igjennom.

– Fra Statens side er det derfor viktig å fastholde at de ikke har krav på mer enn det de har tapt økonomisk, fortsetter Blakstvedt.

Verditap opp mot 30 prosent

En av de store postene gjelder tap i verdi på eiendommene i selve Kattmarka etter at raset gikk like i nærheten. Og dette fokuserte Kjetil Kristensen mye på under forklaringen sin i dag.

– Vi mener vi har dokumentert verdifall på boligen i Kattmarka. Vi har tre - fire eksempler på salg som ikke kan forklares på noen annen måte enn verdifall, sier Kristensen.

I tillegg viser beboerne til takstmenn som sier at verdien har gått ned med opp mot 30 prosent, og meglere som mener på at markedsprisen på boliger går ned etter et ras.

Men de klare måtene å se dette tapet på blir altså like klart avvist fra Statens mann i rettsalen.

– Spørsmålet om verdifall i Kattmarka er vanskelig å svare på. Både praktisk og rettslig. Vår konklusjon er at det ikke er grunnlag for krav om erstatning som følge av dette, sier Blakstvedt.

Spent på fortsettelsen

Raset tok med seg fire bolighus og seks fritidshus. I tillegg ble 15 hus isolerte og mange av hyttene i området er blitt ubeboelige. Beboerne ønsker også erstatning for tap av verdi på utstyr og gjenstander som ble igjen i de fraflytta husene.

Det er satt av ti dager til rettsaken i Namdal tingrett, og i neste uke er det nettopp markedsverdi og øvrig verditap som blir tillagt mye fokus gjennom vitner som driver med takst og eiendomssalg.

– Jeg er spent på neste uke. Det blir interessant å høre hva fagpersonene sier om eiendomstaksering og verditap i forbindelse med ras, sier Kristensen.

Kart Kattmarka

Et oversiktsbilde over området kvikkleireraset gikk 13. mars 2009.

Siste fra Trøndelag