– Dårlig idé at rusmisbrukere bor så tett

Varaordfører Hilde Opoku tror ikke kjønnsdeling av rusmisbrukere er et godt nok tiltak for å få bukt på vold og overgrep i kommunens egne hybelhus.

Opoku

Varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku (Mdg), tror på kjønnsdeling av rusmisbrukere, men vil også at de skal bo mer adskilt enn de gjør i dag.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Trondheim kommune vurderer nå å skille kvinner og menn som bor i kommunens hybelhus for rusmisbrukere.

Varaordfører Hilde Opoku (Mdg) tror det kan gi gode resultater, men er ikke sikker på om tiltaket er godt nok alene:

– I fortsettelsen må vi se på om vi skal unngå å samle mange rusmisbrukere på samme sted. Jeg tror det er uheldig at et stort antall bor så tett som de gjør på Valøya, sier Opoku.

Hybelhuset Valøya

Beboere i hybelhuset på Valøya i Trondheim hevder vold og overgrep er en del av hverdagen.

Foto: NRK

Kontroversielt med kjønnsdeling

Beboere i det kommunale hybelhuset Valøya i Trondheim har i en årrekke følt seg utrygge i eget hjem.

NRK fortalte i 2013 om kvinner utsatt for overgrep.

Kommunen svarte med å montere opp flere overvåkningskameraer – noe som førte til bedring. Beboerne forteller likevel om vold, pushing av narkotika, tyveri og overgrep.

Opoku er klar på at det er vanskelig å holde oversikt, trass i ansatte og securitas-vakter.

Valøya 2

De 40 beboerne i hybelhuset på Valøya bor tett. Uheldig, mener varaordfører Hilde Opoku (Mdg).

Foto: NRK

Hvorfor har ikke kjønnsdeling skjedd tidligere?

– Det er kontroversielt å gjøre dette. Det er heller ikke alle som ønsker deling – enkelte kvinner oppsøker stedet. Det er ikke et entydig bilde, men når det er så mange uheldige opplevelser må vi vurdere det. Målet vårt er at beboerne ikke skal føle seg truet og være redde der de bor.

Ber rådmannen svare om Valøya

I formannskapsmøtet 1. mars skal kommunalråd Sissel Trønsdal (Ap) be rådmannen svare for forholdene på Valøya, samt hvilke tiltak som iverksettes for å bedre forholdene.

– Vi kan ikke sitte og vente på bedring. Noe må skje, sier Trønsdal.

Valøya har 40 beboere. I årsskiftet 2016/2017 skal boligkomplekset Jarleveien stå ferdig på Lade i Trondheim, med 45 boenheter.

Sissel Trønsdal

Sissel Trønsdal (Ap) skal i neste formannskapsmøte be rådmannen svare på hvilke tiltak som skal iverksettes på Valøya.

Foto: Even Nielsen / NRK

– Bygger ikke et nytt Valøya

Politikere i Trondheim forsikrer at beboerne ikke skal bo tett.

– Jarleveien blir stort, men beboerne blir langt mer adskilt enn det de er på Valøya i dag. På Valøya er det lange korridorer med hybler. I Jarleveien blir boenhetene mer adskilt, fastslår Opoku.

– Vi bygger ikke et nytt Valøya, understreker Trønsdal.

– Det er ingen tvil om at 45 boenheter er heftig. Men jeg kan forsikre om at beboerne ikke vil oppleve at det er så mange enheter. De vil ha adskilte innganger. Det er tatt grep, fortsetter hun.

I formannskapsmøtet 2. februar fremmet Trønsdal forslag om at rådmannen skal utrede hvordan tilbudet i Jarleveien er tenkt. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

«Formannskapet ber rådmannen fremme sak til politisk behandling vedrørende bo- og tjenestetilbudet i Nye Jarleveien innen utgangen av mars 2016. Saken må inneholde opplysninger om hvilke av dagens tilbud som skal overføres til Nye Jarleveien».