NRK Meny
Normal

– Bynære områder må brukes til boliger

Erna Solberg informerte i dag om Høyres syn på boligfortetting og landbruk i bynære områder. Partiet kan bli det største rovdyret for norsk landbruk, mener bondelaget.

Erna

Erna Solberg møtte i dag grunneieren på Overvik gård, Kolbjørn Selmer.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Høyres statsministerkandidat, Erna Solberg var i dag på Overvik gård utenfor Trondheim.

– Vi kan ikke si at en by som Trondheim skal stoppe utviklingen sin, så bynære områder må vi forvente at ikke skal brukes til landbruk, men faktisk til boliger, sier Solberg.

Byene må utvikle seg

Men Solberg er likevel ikke mot at det skal drives jordbruk i Norge, bare ikke i byene.

– Jeg mener at det å sørge for at vi har dyrket mark i Norge er viktig. Men byene må også utvikle seg. Derfor mener vi at man kan nydyrke andre steder når man beslaglegger dyrket mark.

– Da kan man tenke seg at pengene som kommer fra å bygge boliger her, kan brukes til å dyrke mat andre steder, sier Solberg.

Rosmo

Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag bondelag.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Raskere saksbehandling

Sammen med høyrepolitikere fra Trondheim, møtte hun grunneieren på Overvik gård, som ønsker å selge jorda til boligutbyggere.

– Det er ikke det at man ikke kan drive denne jorda, men vi har gjort et valg, sier grunneier Kolbjørn Selmer.

Han har brukt fire år for å få tillatelse til å omdisponere matjorda. Nå vil Solberg gjøre byråkratiet mindre omfattende slik at bøndene kan selge jorda raskere.

– Største rovdyret for norsk landbruk

Lars Morten Rosmo leder Sør-Trøndelag bondelag. Ifølge ham tilsvarer en kvadratmeter dyrket mark, ett brød. Og den beste matjorda, er den som er i nærheten av byene.

– Jeg synes det er tragisk at de vil bygge boliger på dyrket mark. Høyre risikerer å bli det største rovdyret i norsk landbruk, sier Rosmo.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
I over 80 år har Hugos tivoli fra Levanger holdt på. I sommer har en 25-åring overtatt som leder i familiebedriften.