– Budsjettet er helt i grenseland

Onsdag la rådmann i Trondheim, Morten Wolden, fram sitt forslag til budsjett for neste år. Kommunen skal investere over 10 milliarder kroner. Det er helt i grenseland mener han.

rådmann i Trondheim, Morten Wolden

STORE KOSTNADER: Rådmann i Trondheim kommune, Morten Wolden, la fram neste års budsjett i dag.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Rådmannen i Trondheim, Morten Wolden, foreslår å investere 10,7 milliarder kroner som skal gå til bygging av skoler, idrettsanlegg og kirkegårder. Det blir det mye gjeld av, men rådmannen mener at budsjettet ikke er for høyt.

– Det er helt i grenseland. Vi får en gjeldsgrad på litt over 70 prosent, og derfor lager vi også en handlingsregel som sier at målet er at vi ikke skal bevege oss over 70 prosent, sier Wolden til NRK.

Kommunen må bruke mye penger på skole og eldreomsorg, men i den nye fireårsplanen ligger det også rehabilitering av kirker og bygging av kirkegårder.

Dette skal koste 460 millioner kroner, og nesten én milliard skal gå til idrettsanlegg. Mesteparten av det går til Granåsen. Der er det foreslått å bruke over 700 millioner kroner.

Gjennomgås med et kritisk blikk

– Vi kommer til å gå gjennom alle investeringene med et kritisk blikk for å se på om det er de rette investeringene som gjøres og om det går an å redusere noe på omfanget på de enkelte, sier ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik til NRK.

Høyres gruppeleder og kommunalråd, Yngve Brox, vil se på andre løsninger som han mener vil være bedre.

Yngve Brox (H)

ØNSKER SAMARBEID: Høyres gruppeleder og kommunalråd, Yngve Brox, mener at et samarbeid mellom privat og offentlig vil gi bedre løsninger.

Foto: Lise Sørensen

– Vi er opptatte av å prøve å få til mer samarbeid mellom privat og offentlig, og så må det vurderes om kommunen trenger å eie absolutt alle byggene selv som medfører en voldsom gjeld. Vi ønsker å sørge for at flere private får slippe til, da det kan bidra til økt mangfold og styrke kvaliteten innenfor de økonomiske rammene kommunen har, påpeker Brox.

Vanskelig å finne nok penger

Etter at rådmannen nå har lagt fram sitt forslag har politikerne noen måneder på seg før de skal legge frem sine budsjett før jul. Ordfører Rita Ottervik har allerede valgt seg ut noen områder hun vil ta en ekstra titt på.

Rita Ottervik

KRITISK: Ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik, sier at hun vil være kritisk når hun gjennomgår budsjettforslaget.

Foto: Per Ingvar Rognes/NRK

– Budsjettet er veldig stramt på drift fordi vi ønsker å sikre oss mot svingninger, så her er det om å gjøre å være svært ansvarlig. Da er det en stor jobb å finne nok penger, spesielt til lærertetthet som vi er opptatt av for de minste barna, sier hun.

Hun legger til at hun ønsker å følge opp satsingen de allerede har startet på, som for eksempel flere ansatte på sykehjemmene.

– Vi er veldig glade for at dette også er med i budsjettet til rådmannen for avdelingssykepleierne også, sier Ottervik.

Bedre renslighet

Et av punktene i rådmannens budsjettforslag er å innskjerpe rensligheten i barnehagene. Dette er for å unngå smitte og for å få ned sykefraværet.

– Å holde smitte ut av barnehagene er viktig. Ikke minst for alle de foreldrene som da slipper å være hjemme med syke barn, sier Ottervik.

Rådmannen legger vekt på problematikken rundt sykefraværet selv om det lenge har vært et stort fokus på å ned det høye tallet. Derfor mener han at barnehagene kan være et sted å begynne.

– Vi har et sykefravær på ti prosent. Det betyr at rundt 1400 ansatte i Trondheim kommune er borte fra jobben hver dag, noe vi ikke kan fortsette med. Da snur vi alle steiner, påpeker Wolden.