– Veldig bra laksefangst i Namsfjorden

Det er tatt bra med laks i kilenøtene som er satt ut for å følge innsiget til Namsfjorden. Sjøfisket kan si noe om sjansen for å ta laks under elvefisket som åpner 1. juni mange steder.

Kilenot

Forskerne fanger laks i sjøen med kilenøter for å overvåke innsiget. Bildet er tatt ved overvåkningsstasjonen på Agdenes.

Foto: Tor Fredrik Næsje

Laks fanget i kilenot

En laks fanget i kilenot ved Agdenes.

Foto: Tor Fredrik Næsje
Laksefiske i Namsen

Laksefisket i flere elver, blant annet her i Namsen, starter 1. juni.

Foto: Stian Arnesen / NRK
Stordalselva

Laks på tur opp Støvvelfossen i Stordalselva.

Foto: May Hamnes

– I år som i fjor har begynnelsen vært veldig bra. Vi ser at det har kommet både storlaks, mellomlaks og noen smålaks, sier forskningsleder Tor Fredrik Næsje ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

15. mai startet de fisket med to kilenøter ved Statland for å følge lakseinnsiget til Namsfjorden.

Ifølge NINAs nettside laks.nina.no ble det fanget et 30-talls stor- og mellomlaks fra 21. til 23. mai.

Starten beskrives altså som positiv, i tillegg forteller kilenotfiskeren at laksen som er fanget er i veldig godt hold.

– Det er veldig positivt og tyder på at forholdene i havet har vært gode for den laksen som kommer inn nå, sier Næsje.

Tregere i Trondheimsfjorden

Forskerne følger også innsiget av laks i Trondheimsfjorden.

– Det kommer laks inn, og det ser ut til å være litt tregere, også det som i fjor. Men vi har et godt håp der også, det er jo veldig tidlig å si noe om sesongen og hvordan den skal bli.

I fjor så de at laksen kom noe senere enn i 2012. Næsje forteller at innsiget til kysten kan variere med noen uker.

Laksen som fanges i Trondheimsfjorden blir også merket, og her beregner man det totale innsiget.

Kan si noe om fangstmulighetene

Fangsten i sjøen kan si noe om sjansen for å få laks i elvene.

– Det vi ser i fjorden kan man også se i elva. Vi har sammenlignet fangstene i fjorden i en uke og sett på hva som kommer opp i elva etterpå, og også fangstene. Vi ser en sammenheng der.

Forskningslederen forteller at dette viser at det de gjør i sjøen er representativt for det som går opp i elvene, og at det er viktig for forvaltning av laks.

– Vi ønsker å forvalte sånn at det alltid gytes nok rogn, og for å kunne si noe om gytebestandsmålet må vi vite noe om hvor mye laks som går opp. I år hvor det kommer lite laks inn må vi begrense beskatningen sammenlignet med år med overskudd av laks, sier Tor Fredrik Næsje.

Kilenøtene kan også gi et tidlig varsel om rømt oppdrettslaks.

Prosjektet er finansiert at oppdrettsnæringen (FHL), Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Fiskeridepartementet og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Forhåpningsfulle elveeiere

Laksefisket startet i Bjøra og Stordalselva 15. mai. I skrivende stund er den største laksen som er landet en rugg på 16 kilo.

Flere elver følger etter 1. juni, og i Namsen håper grunneierne på et godt fiske.

– Vi har store forhåpninger. Våren er litt tidligere enn i fjor og det er rapportert fangster fra Bjøra, sier Jan Olav Tømmerås, leder i Namsenvassdraget Elveeierlag.

Han viser også til tallene fra overvåkningsfisket i sjøen.