– Bør se om det er oppgaver som kan legges til Namsos

Kulturkomiteen på Stortinget ber regjeringen vurdere om det kan legges nye oppgaver til Rock City i Namsos.

Rock City

Rock City i Namsos.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Vi har tatt det jeg mener er et skritt i riktig retning. Staten må erkjenne at den har et ansvar for det som er investert i Rock City, det er gjort delvis på et statlig mandat og vi synes det er uheldig at staten bare trekker seg ut og overlater hele regninga til Namsos og Rock City, sier Arild Grande som sitter i kulturkomiteen for Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).

Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).

Foto: NRK

Det var Namdalsavisa som først skrev om saken.

Foreslo støttekutt

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram i høst ble det kjent at regjeringen ønsker å avvikle støtten til Rock City i løpet av to år.

Arild Grande ønsker å hindre dette, og nå har han altså fått med seg partiene i kulturkomiteen på å be regjeringen vurdere om Rock City kan få andre oppgaver.

Han sier at det har vært en god dialog på tvers av partigrensene for å se om man fortsatt skal satse, eller om man skal se på å legge andre oppgaver til Namsos.

Vil øke med 2,1 millioner

Arbeiderpartiet ønsker å øke tilskuddet til Rock City, og det er det vanskeligste punktet, sier Arild Grande.

– Jeg skjønner jo at det er krevende for partier som allerede har inngått en samarbeidsavtale om budsjettet og å finne penger. Men vi snakker om en budsjettpost på over en milliard kroner, og Arbeiderpartiet mener at det burde vært mulig å riste løs 2,1 millioner kroner til Rock City.

– Jeg synes det er positivt at man fra regjeringspartiene erkjenner at man kanskje må gå noe nye runder, og jeg tror det ligger rette for at man på sikt kanskje kan diskutere en økning av tilskuddet, og det skal i hvert fall vi jobbe for.

– Hvordan dette ender vet vi ikke før budsjettet blir vedtatt i Stortinget?

– Nei. Og derfor har vi oppfordringen klar: Det er mulig helt fram til 10. desember for dem som vil å finne de 2,1 millionene som gjør at det blir enklere å klare en overgang for Namsos sine innbyggere og Rock City inn i ei ny og spennende framtid, sier stortingsrepresentant Arild Grande til NRK.