NRK Meny
Normal

– Blir møtt med sjikane når man stiller kritiske spørsmål

Det murrer fortsatt på Ørlandet etter at lederen for kontrollutvalget i høst ble kastet fra vervet.

Jens Maseng

Jens Maseng ble kastet fra vervet som leder for kontrollutvalget i Ørland. Han mener det er noe som ikke er som det skal være i kommunen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Kommunestyret i Ørland vedtok i høst å kaste kontrollkomiteen på grunn av mistillit til komiteens leder, Jens Maseng (Ap).

Dette skjedde etter at kontrollkomiteen mente å ha avdekket mulige ulovligheter innad i kommunen.

– Jeg sitter igjen med et inntrykk av at når man stiller kritiske spørsmål, så blir man møtt med sjikane, uthenging og mistenkeliggjøring. Det mener jeg ikke er den riktige måten å drive politisk virke på, sier Maseng.

Ørland kommune

En av sakene som har skapt debatter på Ørlandet er ansettelsen av forsvarskoordinator.

Foto: Kjartan Trana / NRK
Ansettelse av forsvarskoordinator

En av sakene som har skapt debatter på Ørlandet, er ansettelsen av forsvarskoordinator. Stillingen ble først utlyst av kommunen høsten 2015, men ble siden trukket.

Ti personer hadde da søkt på stillingen. De mottok et brev som NRK har fått tilgang til. Der sto det:

Etter en nærmere vurdering har ordfører og rådmann allikevel bestemt at det ikke skal tilsettes egen forsvarskoordinator i kommunen. Oppgavene som var tenkt tillagt stillingen skal løses på en annen måte.

Brev fra Ørland kommune

I dag er det derimot ansatt en forsvarskoordinator. Tjenesten ble flyttet ut av kommunen, til Fosen Innovasjon. Der ble stillingen igjen utlyst via NAV, med søknadsfrist snarest. Etter ti dager ble annonsen trukket.

Hvor mange som søkte, om søkere fra første runde ble vurdert og hvor mange som var på intervju er ikke kjent.

Forsvarskoordinatoren som i dag er ansatt gjennom Fosen innovasjon, ble ansatt fem dager før annonsen ble trukket. Han har kontor i kommunehuset, sammen med de øvrige ansatte i kommunen.

Knut Ring

Opposisjonsleder Knut Ring (Ap), har sendt saken til kontroll hos Fylkesmannen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Flere av søkerne til den første utlysningen har vært i kontakt med NRK. De har uttrykt fortvilelse over hvordan dette er gjort og føler seg forbigått. De fikk ikke beskjed om at stillingen var utlyst igjen og ble heller ikke innkalt til intervju.

Det er ikke kjent hvem som besluttet ansettelsen.

– Var det noen som kjente hverandre?

Maseng stiller flere spørsmål ved måten dette er gjort på.

Hvorfor valgte man å flytte selve tjenesten ut av kommunen? Og var det noen som kjente hverandre i denne sammenhengen?

JENS MASENG, TIDLIGERE LEDER AV KONTROLLUVALGET

Dette er noen av spørsmålene som nå er sendt til Fylkesmannen for kontroll, av opposisjonen i kommunen. Opposisjonen har hele tiden ønsket Maseng som leder for kontrollutvalget.

Opposisjonsleder, Knut Ring (Ap), tror saken vil oppfattes som merkelig sett utenfra.

– Jeg synes det er trist at det ikke skal være mulig å få til normaliteter i forhold til det med kontrollutvalg. Det er merkelig, sier han.

Anser saken som ferdig

NRK hadde avtale med ordfører i Ørland, Tom Myrvold, hvor han skulle få forklare saken fra sitt ståsted.

ordfører i Ørland Tom Myrvold

Ordfører i Ørland, Tom Myrvold, ønsker ikke å kommentere saken.

Foto: Kjartan Trana / NRK

På dagen for intervjuet mottar NRK en mail om at han «etter nærmere vurdering ikke ønsker å stille til et intervju» og at «saken er ferdig behandlet politisk og vi anser oss som ferdig med den.»

Han legger til at når saken er ferdig behandlet av Fylkesmannen vil han uttale seg.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier det vil ta tid før denne saken er ferdigbehandlet.

Når jeg, som stiller kritiske spørsmål, blir kastet ut og sjikanert i Adressa... da er det tegn på at kulturen ikke er slik den burde være.

Jens Maseng, tidligere leder av kontrolluvalget