NRK Meny
Normal

Fortviler over bjørnens herjinger

Reindriftssamene er fortvilet etter at bjørnen dreper en stor andel av kalvene. De får heller ikke fellingstillatelse, siden målet er å få flere bjørner i området.

bjønntatt reinkalv

Bjørnen dreper mye rein i Snåsa. Sørsamene fortviler.

Foto: Aina Bye

Mattias jåma

Mattias Jåma er frustrert over situasjonen.

Foto: Aina bye

– Jeg blir oppgitt over situasjonen.

Det sier Mattias Jåma. Én av reindriftssamene som har mistet mange kalver allerede i år.

Blant flere har tapet vært over 50 prosent, noe som bekymrer sørsamene i området.

– Vi har fått en god del bjørn inn i kalvingsområdet vårt. To binner med fjorårsunger og en del hannbjørner har vært der. Vi regner med det har vært ni bjørner til sammen, sier Jåma til NRK.

Bjørnen jager reinen

Flere år på rad har de opplevd dette. Det er også vanskelig å finne ut akkurat hvor mange kalv bjørnen dreper.

– Vi vet at elleve kalver er drept. Tallet kan også være vanskelig å finne ut av, for bjørnen spiser hele kalven. Det er nok en del flere som ikke er funnet, sier Jåma.

De har også dokumentert mye av bjørnens herjinger.

– Vi har spor fra bjørnen der det har vært snø. Sporene viser at de har jaget reinen. Det er veldig frustrerende, sier han.

Reinkadaver i Snåsa

Funnet av reinkadaver er ikke noe hyggelig, og mange er fortvilet.

Foto: Aina Bye

Gjeter reinen dag og natt

fem bjørner

Her har fem bjørner vært i kalvingsområdet.

Foto: Aina Bye

De har fått midler fra Fylkesmannen for å gjete reinen. Likevel er det fellingstillatelse de ønsker mest.

– Vi har søkt om skadefelling og informert Miljødirektoratet om situasjonen. Det er klar over det som skjer, men vi får ikke fellingstillatelse, sier reindriftssamen.

– Vi prøver å gjete reinen og jage bort bjørnen når vi ser den. Vi har vært nødt til å gjete reinen både dag og natt den siste tiden.

Han mener politikerne ikke tar samenes situasjon på alvor.

– Rovviltforliket sier at man skal sikre situasjonen for sørsamisk reindrift og at rovvilt ikke skal ødelegge for kalving. Ingen av disse punktene blir oppfylt når bjørnen får gjøre det den gjør nå.

Yngleområde for bjørn

Terje Bø

Terje Bø i Miljødirektoratet skjønner samene frustrasjon, men kan ikke gi fellingstillatelse.

Foto: Johansen, Geir Otto / Geir Otto Johansen

De har søkt om fellingstillatelse, noe de ikke får. Området skal nemlig brukes for å få flere bjørnekull.

– I Norge skal vi ha 13 årlige kull av bjørn. Noen av de kullene skal komme fra Nord-Trøndelag og i dette området, sier leder for rovviltseksjonen i Miljødirektoratet, Terje Bø til NRK.

Derfor blir det ikke aktuelt å drepe bjørn.

– De ulike rovviltområdene skal ta sin del av ansvaret for å ha rovdyr. Dette er en komplisert situasjon det man skal ha mer bjørn samtidig som man skal ha reindrift. Jeg skjønner samene godt.

– Er bjørn viktigere enn rein?

– Situasjonen er vanskelig. Det er to mål som skal oppnås i området, som skaper konflikt. Samtidig er det usikkert hvor mye rein som er tapt.

Reinkadaver i Snåsa

Lite ligger igjen av kalven etter bjørnen har forsynt seg.

Foto: Aina Bye

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25