NRK Meny
Normal

– Behov for ekstraordinære uttak av bjørn

Miljødirektoratet vurderer å åpne for å ta ut bjørn i Trøndelag og Oppland til våren.

Bjørn i vinterdvale

En bjørn i vinterdvale. Til våren kan bjørn bli avlivet når et de kommer ut av hiet.

Foto: Det Skandinaviske Bjørneprosjektet

 Ellen Hambro

Ellen Hambro, direktør i miljødirektoratet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX
Sauekadaver Selbu

En av en mange sauer som ble tatt av bjørn i iløpet av ei helg juni.

Foto: Tord Bretten / SNO.

– Vi har sett at det har vært en økning i skade på bufe forårsaket av bjørn i sommer, dette har skjedd i prioriterte beiteområder. Det ble tatt ut veldig lite bjørn under jakta i høst, så vi ser et behov for at det skal åpnes for ekstraordinære uttak av bjørn til våren når de begynner å bevege seg ut av hiet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet til NRK.

I praksis betyr det at folk fra Statens naturoppsyn vil få i oppdrag å ta ut bjørn når den kommer ut av hiet.

Onsdag orienterte Hambro beitenæringen om direktoratets planer for våren.

I fjor vår ble det felt bjørn både i Telemark, Nordland og Hedmark.

Aktuelt i Trøndelag og Oppland

Uttaket neste år skal bare skje i prioriterte beiteområder der det er bjørn, og der man har god skadedokumentasjon.

Hambro forteller at dette kan bli aktuelt i Trøndelag og Oppland, og trekker fram kommuner som Levanger, Stjørdal, Meråker og Selbu som aktuelle steder.

I Selbu ble det eksempelvis tatt 21 sau på ei helg i juni.

Hambro sier det er for tidlig å si hvor mange dyr som kan bli felt.

– Det kommer an på hvilke observasjoner man gjør til våren.

– Vil ikke ramme bestanden

Miljødirektoratet vurderer at denne typen uttak ikke vil gå ut over bestandsmålet, selv om det langt fra er nådd.

Hambro forteller at bestandsmålet for bjørn er 13 årlige ungekull. I dag er det anslått å være bare seks kull.

– Vi regner med at dette uttaket av bjørn vil være hanner som ikke vil påvirke reproduksjonen, sånn at vi fremdeles jobber i retning av å nå det bestandsmålet som Stortinget har satt.

Ellen Hambro tror beitenæringen vil sette pris på signalene fra Miljødirektoratet.

– De er naturlig nok bekymret for den situasjonen der flere beitedyr ble tatt i sommer, og de er opptatt av at vi skal prøve å ha en differensiert forvaltning sånn at beitedyrene kan være trygge og at rovviltet skal prioriteres og få være i områdene som er satt av til dette, sier direktøren i Miljødirektoratet.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
I over 80 år har Hugos tivoli fra Levanger holdt på. I sommer har en 25-åring overtatt som leder i familiebedriften.