– Avhengig av at familier melder seg

Det er svært vanskelig å skaffe fosterhjem til mindreårige flyktninger som kommer til Norge.

Asylsøkere i Vestleiren

Mindreårige asylsøkere leker i Kirkenes. Målet er at de uten familier skal få et godt fosterhjem.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Utfordringen er å få fosterhjem. Dette er ungdom som er 12–13 år og som venter på et familiebasert tiltak.

Det forteller Astrid Ellard, fagutvikler i omsorgsenheten for mindreårige flyktninger i Trondheim kommune.

Målet er å skaffe 44 fosterhjemsplasser, men så langt har de bare klart å skaffe fire. Resten bor nå på omsorgssenter.

Vi ønsker at de skal ha en normal norsk eller ikke etnisk norsk familie å komme, og ha en god oppvekst.

240 venter på fosterhjem

Lise Abelvik

Lise Abelvik håper flere melder seg som fosterhjemsfamilier.

Foto: Mari Svenning / NRK

Over 240 enslige mindreårige under 15 år har fått opphold i Norge, men nesten alle av disse mangler fortsatt et hjem.

– Rundt juletider når mediefokuset var stort, var det mange som meldte seg. Interessen har lagt seg litt og temaet rundt det å bli fosterhjemfamilie har lagt seg, sier Lise Abelvik, avdelingsleder for Fosterhjemsetaten i Bufetat Midt-Norge.

Hun mener det er flere faktorer som gjør at få familier melder seg. Blant annet religion.

– De fleste som kommer er muslimske og vi har en del kristne familier som melder seg. Barna sier at det er viktigere med familie som kan hjelpe med å bli norsk, enn hva slags religion de har. Men det er viktig at familien respekterer deres religion.

Også mat er et problem.

– Den største utfordringer er maten. Men det fosterfamilier sier som har opplevd det, er at det kan sammenlignes med en allergi. Da er det ikke vanskelig, for det er mange barn som er allergisk mot forskjellige typer mat, sier Abelvik.

Flere må melde seg

Gjennomsnittsalderen er 13,5 år og de fleste er afghanske gutter. Ventetiden fra vedtak om opphold til bosetting er fire måneder, og målet er at barna skal bruke minst mulig tid på omsorgssenter.

– Vi er avhengig av at familier melder seg og sier at de kan bistå, sier Abelvik.