– Arbeiderne ble betalt under minstelønn

Arbeidstilsynet sier de oppdaget tre finske elektroarbeidere som fikk halv lønn under arbeid på det nye PostNord-bygget i Trondheim.

Eystein Garberg

Tipseren i saken, Eystein Garberg mener underbetalingen av el-arbeiderne er lavmål.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Arbeidstilsynet betrakter funn av sosial dumping på PostNords nye terminal på Torgård i Trondheim som alvorlig. Senioringeniør i Arbeidstilsynet, Ingar Haarstad, sier de oppdaget tre finske elektroarbeidere som alle var underbetalte.

Det var nedslående det vi fant. Det var arbeidstakere der som hadde veldig lav lønn. Lønnen var faktisk helt nede i 107 kroner på en av arbeiderne, mens tariffavtalen er på 202 kroner, sier Haarstad.

PostNord er et stort logistikkselskap i Norden og eies av svenske og danske postgründere. Det kan føre til vanskeligheter for byggherrene i selskapene, men Haarstad mener det ikke er en unnskyldning.

– Det er veldig synd, og uventet. Vi har sett denne trenden med sosial dumping i ganske lang tid. En byggherre burde hatt kontroll på disse tingene, og plikter også å ha det, sier han.

Ingar Haarstad

Senioringeniør i Arbeidstilsynet, Ingar Haarstad mener funnene gjort i PostNord er nedslående.

Foto: NRK

Mangler HMS-kort

Ikke var det bare mangel på lønn og vilkår som var i strid med Arbeidstilsynets regelverk. Arbeiderne manglet også HMS-kort.

– Vi sjekket flere av arbeiderne der, og ingen hadde HMS-kort, sier Haarstad.

Arbeidstilsynet har nå gitt pålegg til den finske entreprenøren.

– Vi har gitt pålegg til det finske firmaet om å utbetale tarifflønn og skaffe dem HMS-kort. Fristene har ikke gått ut enda, men vi regner med at de ordner det, sier Haarstad.

Varsel, ikke pålegg

Regiondirektør i PostNord, John Kenneth Selven sier at deres undersøkelser ikke viser det samme som NRK kan vise til.

– Den tilbakemeldingen vi har fått i dag viser at lønns- og arbeidsvilkår skal være oppfylt, og vi håper det er tilfelle. Men dersom dette ikke er tilfelle så er det veldig alvorlig.

John Kenneth Selven

John Kenneth Selven sier at det er veldig alvorlig dersom Arbeidstilsynets rapporter er riktige

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Selven sier PostNord har jobbet aktivt i arbeidet mot sosial dumping, og håper ikke at det NRK viser til stemmer.

– Vi har vært veldig tydelig på at alt skal være i orden under både anbud, kontraktinngåelse og oppfølging vi har hatt under byggeprosjektet. Vi må også understreke at vi har fått et varsel om pålegg, ikke et pålegg fra Arbeidstilsynet, mener Selven.

Han sier de nå skal sjekke at alt som har med denne saken å gjøre, og understreker at PostNord ikke skal ha arbeidskraft som har for dårlige lønninger eller vilkår.

– Det skal følges norsk lov, og det er vi veldig tydelig på, sier regiondirektøren.

El og IT-forbundet forbannet

Tipseren i saken er lederen i EL og IT-forbundet i Trondheim, Eystein Garberg. Han er forbannet på at dette skjer mens elektrikere lokalt tvinner tommeltotter i mangel på arbeid.

– Dette er langt under lavmål. En vanlig lønn for en el-arbeider i Trøndelag er rundt 250 kroner. Nå må PostNord ta ansvar, og sørge for at de som har vært og jobbet på deres anlegg får den lønna de skulle ha hatt, avslutter Garberg