Hopp til innhold

– Antibiotikabruken må ned

Fortsetter bruken av antibiotika i landbruket som i dag, vil flere mennesker dø av antibiotikaresistente bakterier enn av kreft om 35 år, sier overlege. Han etterlyser mer samarbeid på tvers av landegrenser.

Kuer

Tall fra OECD viser at den globale bruken av antibiotika vil øke med 70 prosent innen 2030.

Tall fra OECD viser at den globale bruken av antibiotika til husdyr vil øke med 70 prosent innen 2030. Størst økning er forventet i Brasil, Kina og Russland. Selv om dette ikke skjer i norsk kjøttproduksjon, påvirker det oss, forklarer forsker og overlege, Dag Berild.

– Det er en udiskutabel sammenheng mellom antibiotikabruk og antibiotikaresistente bakterier. Til slutt får vi resistente bakterier som gjør vanlige infeksjoner vanskelige å behandle.

Ifølge Berild viser undersøkelser som den britiske regjeringen har fått utført, at dersom resistensutviklingen fortsetter som i dag, vil antibiotikaresistente bakterier ta flere liv enn kreft om 35 år.

Hør radioreportasjen her:

Kan bli mer dødelig enn kreft

Dag Berild

Dag Berild, forsker og overlege.

Foto: UiO

I andre land blandes antibiotika i maten til kyr selv om de ikke er syke, med mål om å øke produksjonen, forteller Berild. Dette er helt feil mener han.

– Antibiotika er ikke mat til dyr, det er medisin for mennesker. Bakterier kjenner ingen landegrenser, og når vi i Norge importerer mat fra disse landene får vi bakteriene hit også.

Overlegen mener politikerne i Norge må gjøre mer, enn det de gjør i dag.

– Norske helsepolitikere bør legge et mye større press på sine utenlandske kollegaer for å få til samarbeid om dette, sier Berild.

– En kjempeutfordring

Bent Høie, Høyre

Helseminister Bent Høie.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Helseminister Bent Høie er enig med Berild, men sier det er vanskelig arbeid.

– Det er ulike holdninger i ulike land, også med tanke på hvor langt staten skal gå inn å regulere. Samtidig ser vi at reglene vi har i dag ikke er ambisiøse nok, sier Høie.

På et møte med WHO i mai skal nye regler for dette behandles. Helseministeren er tydelig på at noe må skje.

– Antibiotikaresistens er på mange måter helsevesenets klimautfordring, og politikere er helt nødt til å samarbeide på tvers av landegrenser skal vi få gjort noe med det, understreker Høie.

Forbrukerne sitter med makten

Norge bruker minst antibiotika i hele Europa. Bruken til husdyr har blitt redusert med nesten 40 prosent de siste 20 årene, skrev Nationen tidligere i år. Likevel gjør ikke det oss i Norge trygge så lenge vi importerer mat fra land med helt andre rutiner.

Bonde Anna Rathe i Melhus, mener det er enkelt å påvirke.

– Kjøper forbrukerne kjøtt produsert i Norge vil det øke etterspørselen, og samtidig minke forbruket av kjøtt produsert i andre land med mer antibiotikabruk, sier Rathe.

Bonden mener norsk kjøttproduksjon er sunn.

– Helsesituasjonen til norsk husdyr er god. Hos oss får kyrne kun medisin når de er syke med noe som krever behandling.