– Ansatte i Trondheim positive til Sanner-utspill

Hovedtillitsvalgt ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier ansatte ser lyst på å få Steinkjer som hovedsete.

Hovedtillitsvalgt Pål Martin Daling hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag

– Vi er glad en todelt løsning er valgt – dét har vi frontet i lang tid, sier hovedtillitsvalgt Pål Martin Daling.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Kommunalminister Jan Tore Sanner lover at Steinkjer blir hovedsetet for fylkesmannsembetet i Stor-Trøndelag.

Torsdag ble ledelsen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag orientert om dette. Fredag fikk de ansatte informasjonen.

– Dette har vært tema over lengre tid, så dette var ikke veldig overraskende, sier Pål Martin Daling, hovedtillitsvalgt for naturviterne ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Naturviterne har 30 medlemmer av totalt 170 ansatte ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og er den største arbeidstakerorganisasjonen.

– Vi har lenge vært positive til sammenslåing av fylkene og fylkesmannsembetene. Det er bra for nærheten til innbyggerne og tjenestene vi skal yte, sier Daling.

Snart ny fylkesmann

På spørsmål om hva ansatte mener om valget av hovedsete, svarer Daling vagt:

– Dette er politisk bestemt, og noe vi derfor forholder oss til. Vi er glad en todelt løsning er valgt – dét har vi frontet i lang tid.

Det er uklart om ansatte må flytte. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er for tiden midt i prosessen med å ansette ny fylkesmann med åremål ut 2019. Det sammensatte fylkesmannsembetet skal eventuelt gjelde fra 1. januar 2018.

Argumenterte for Trondheim

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har, ikke overraskende, jobbet for at hovedsetet skal være i Trondheim.

Brit Skjelbred

Konstituert fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred, har tidligere argumentert med at det er enklere å rekruttere god kompetanse til Fylkesmannen om hovedsetet er i Trondheim.

Foto: Magnar Brandset / NRK

– Vi har argumentert for Trondheim, og må bare ta til etterretning at Sanner vi ha hovedsetet i Steinkjer, sier konstituert fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred.

Hun trekker fram fire argumenter: Nærhet til største del av befolkningen, nærhet til de største aktørene og institusjonene, beredskapshensyn og rekruttering av fagfolk.

I brevet understreker Sanner at embetet skal lokaliseres med oppgaver og stillinger både i Trondheim og Steinkjer.

– Vi setter pris på at det åpnes for en viss tilstedeværelse i Trondheim. Vi skal klare å finne en god løsning på organiseringen, sier Skjelbred.

– Overraskende

Fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan, sier det var overraskende at Steinkjer er valgt som hovedsete av statsråden.

– Hovedsete i Steinkjer med funksjoner i Trondheim krever mye arbeid. Vi må jobbe på en helt annen måte, sier Ryan.