– Akkurat nå tegner vi kart for hånd

Kartlegging over grunner og skjær i innlandsvann er mangelfull i Norge. Ved Snåsavatnet ytres det et behov for nye kart.

Snåsavatnet

Besøkende til Snåsavatnet etterlyser dybdekart for å kunne ferdes trygt.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Det etterlyses kartlegging over grunner og skjær i flere innlandsvann i Norge. Senest i søndag gikk båten Skibladner på grunn i Mjøsa.

Det var Snåsningen som først meldte at Snåsavatnet er en av mange innsjøer i Norge som ikke har oppdaterte dybdekart.

Katrine Grindberg er nestleder ved Kvam hotell og synes det er ubehagelig å sende turister på vannet uten kart.

Katrine Grindberg

Katrine Grindberg synes det er skummelt å sende ut folk på vannet.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Akkurat nå tegner vi kart for hånd for å vise hvor de kan og ikke kan dra. De som leier båt vet ikke hvor de skal dra for å reise trygt. Det er skummelt å sende ut folk.

Hun håper nå det vil bli målt opp og lagd kart over vannet.

– Både for dem som fisker, de som skal ut på tur og for oss selv hadde det vært veldig fint å ha, så jeg håper det blir.

Materielle skader

Det er 31 år siden det ble laget dybdekart over innsjøer i Norge, og disse er lite detaljerte.

– Det nærmeste du kommer dybdekart er flyfoto, der kan du jo se en del grunner og skjær, men et ordentlig kart tror jeg ikke eksisterer, forteller Esten Tømmerås, fiskeguide i Snåsavatnet.

Esten Tømmerås

Esten Tømmerås forteller at det nærmeste man kommer kart er et flyfoto.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Han forteller at det har skjedd flere nestenulykker og påkjørsler på skjær grunnet at folk ikke vet hvor de kan kjøre trygt. Tømmerås kjenner ikke til noen personskader, men viser til flere materielle skader.

– Lokalbefolkningen kjenner jo til hvor skjærene er, likevel må vi jo lete noen ganger vi også for å være sikker på hvor de er. Det er en utfordring og en risiko at vi aldri har full kontroll. Spesielt med tanke på den trafikken som kommer og går uten at vi vet om den.

I de siste årene har det blitt mye mer aktivitet på Snåsavatnet, det gjør etterspørselen større.

– Det er flere båter, hurtiggående båter og tilreisende, og reiselivet har selvfølgelig behov for å tilrettelegge så folk trafikkerer trygt, sier Tømmerås.

Ønsker dialog

Tømmerås mener det er flere måter å løse problemet på.

– Det er jo flere muligheter for å løse dette og det er enkle løsninger. Sommermerking av skjær er jo en mulighet, da handler det bare om hvem som har ansvaret for å gjøre det. I forhold til sjøkart og dybdekart er jo det en annen og større prosess.

Erik Øksnes

Erik Øksnes ønsker å komme i dialog med dem som etterlyser kart.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Det er Snåsavatnet grunneierlag som har ansvar for å få satt i gang prosessen med kart. De ønsker å komme i dialog med folk som ønsker kart.

– Akkurat nå har vi ingen konkrete planer, men vi ønsker å komme i dialog med dem som etterlyser slike kart for å få gjort noe med det. Dersom noen ønsker å merke farlige skjær, tar vi i grunneierlaget kostnaden, sier formann i Snåsa grunneierlag, Erik Øksnes.