– 110 oppdrettslaks rømte i Froan

Lakserømminga fra Salmars anlegg i Froan denne uka er mye mindre enn fryktet. Miljømyndighetene ser likevel alvorlig på saken.

Video Laks rømte i Froan

– Alle rømminger er alvorlige. Og det er sterkt beklagelig at 110 fisk rømte fra anlegget vårt i Froan, sier Bjørn Larsen, oppdrettssjef i Salmar til NRK.

Midt i vernesonen i Froan utenfor kysten av Sør-Trøndelag har Salmar sine mest lønnsomme oppdrettsanlegg. Tirsdag oppdaget de et hull i en av merdene.

Ifølge Salmar-sjefen var det altså 110 fisk som rømte.

Han sier selskapets beredskapsplaner fungerte som de skulle og at de ansatte sørget for at omfanget ble veldig begrenset.

Bekrefter lavt antall

Inspektører fra Fiskeridirektoratet har vært i Froan og bekrefter at det rømte mye mindre laks enn først fryktet.

Regiondirektøren sier de har det samme inntrykket av at dette ikke er noen stor rømming.

– Vi gjør grundige analyser av det vi har funnet når vi har vært på inspeksjon. Og så går vi gjennom hva som har skjedd for å finne ut om noen kan lastes for noe og om noe kan læres ut av denne episoden. Om dette er et riktig tall eller ikke får vi komme tilbake til, sier Otto Gregussen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

Mye på spill

Om kort tid vil Miljøverndepartementet avgjøre om Salmar fortsatt skal få drive lakseoppdrett i vernesonen i Froan.

Bjørn Larsen

Bjørn Larsen, oppdrettssjef i Salmar.

Foto: Tone Iversen / NRK

– Vi tør ikke ha noen formening om hvor vidt denne hendelsen vil påvirke departementets avgjørelse. Men vi regner med at departementet har registrert det og legger det til grunn for informasjonen som skal avgjøre saken, sier Harald Høydal, fagsjef ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

– Lakserømming i Froan er ikke mer uheldig enn det er alle steder i landet. Jeg vil si tvert i mot for Froan ligger langt unna de lakseførende vassdragene i Trøndelag, sier Bjørn Larsen.

Han mener hendelsen ikke bør få følger for ønsket om fortsatt lakseoppdrett i Froan.

– Men vi vil igjen gi uttrykk for at vi beklager at dette har skjedd. Det skal ikke forekomme rømming av laks, sier Bjørn Larsen i Salmar.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siste fra Trøndelag