– Fikk ingen lovnad om omstillingsstøtte

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunne i dag ikke love omstillingsmidler til Lierne når lefsebakeriet flyttes til Møre og Romsdal.

Lefse Lierne Bakeri

Om ett år stanser produksjonen av den kjente lefsa fra Lierne ved Lierne Bakeri. Tirsdag ble statssekretær Jardar Jensen orientert om situasjonen i Lierne.

Foto: NRK

Jardar Jensen

Statssekretær Jardar Jensen ble tirsdag orientert om den dramatiske situasjonen i Lierne når hjørnesteinsbedriften legges ned.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Statssekretæren besøkte tirsdag Lierne kommune som mister hjørnesteinsbedriften med 85 ansatte om ett år.

Det merkes når så mange mister jobben i en kommune med bare 1400 innbyggere.

Ingen garanti

Ordfører Alf Robert Arvasli leder omstillingsarbeidet.

Håpet nå er at staten vil gi kommunen drahjelp.

– Vi fikk ingen lovnader om statlige omstillingsmidler i dagens møte, men det hadde vi heller ikke regnet med, sier Arvasli.

Statssekretær Jardar Jensen fikk møte hovedtillitsvalgte på Lierne Bakeri, fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune, folk fra kommunen og LO.

Avklaring i desember

– Det var veldig bra at vi fikk til et møte i Lierne på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier ordføreren.

Lierne kommune må vente helt til desember før de får vite om staten vil gi omstillingsmidler til kommunen. Da blir det kjent om det settes av penger til omstilling i statsbudsjettet.

– Omstillingsarbeidet er i full gang, sier ordfører og leder av omstillingsarbeidet i Lierne, Alf Robert Arvasli.

Lierne Bakeri

Lierne Bakeri er Norges største lefsebakeri. Orkla har bestemt at dørene skal stenges om ett år, og produksjonen flyttes til Stranda i Møre og Romsdal.

Foto: NRK