97 mill. til flomskader

Staten bevilger til sammen 97 millioner kroner til utbedring av skader etter ekstremværet i Trøndelag og på Vestlandet.

Flom i Vuku
Foto: 330 skvadronen

Halvparten av disse pengene skal brukes til å utbedre skader i Trøndelag. Det ble klart da regjeringa i formiddag la fram revidert nasjonalbudsjett.

Her kommer det fram at cirka 30 millioner kroner vil bli brukt til forebyggende sikringstiltak i 10 kommuner i Nord-Trøndelag og i Rissa i Sør-Trøndelag, mens ca 20 millioner er bevilget til utbetring av skader på veg.

I tillegg får fylkene fem millioner kroner hver til asfaltering av riksvegnettet.

NRK Trøndelag akkurat nå