90 oljemillioner til NTNU

NTNU signerer onsdag landets feteste StatoilHydro-avtale innenfor forskning.

Oljeriggen West Wenture
Foto: NRK

Avtalen blir en del av StatoilHydros ”Akademiaprogrammer", skriver Universitetsavisa.

Lignende avtaler er allerede signert med Universitetene i Bergen og i Oslo, samt med Norges handelshøyskole. I dag, tirsdag, signerer statsgiganten med Universitetet i Stavanger.


Største avtale i sitt slag


90-millionersavtalen med NTNU er den største av denne typen i landet. Dette representerer også, ifølge en pressemelding, den største avtalen NTNU har inngått. Totalt deler det statskontrollerte selskapet ut rundt 100 millioner kroner årlig gjennom programmet.


Avtalen skal signeres av rektor Torbjørn Digernes og StatoilHydros konserndirektør for Teknologi og ny energi, Margareth Øvrum, gjennom en seremoni ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk.


Femårig

Akademiaprogrammet består av såkalte rammeavtaler med norske forskningsinstitusjoner av femårig varighet. Pengene skal finansiere gaveprofessorater, post doc-stipender og phd’er innenfor oljeselskapets virksomhetsområde.


StatoilHydros intensjon er at alle faglige resultater som kommer ut av disse prosjektene, skal publiseres vitenskapelig.


Betydelig bidragsyter


Selskapene Statoils og Hydros olje- og gassvirksomhet har de senere år tilført NTNUs og Sintefs forskningsmiljøer betydelige millionbeløp til mer virksomhetskritiske oppdrag gjennom Trondheimsmiljøenes omfattende forskningsinfrastruktur.