90 minutter husarbeid i hjemmelekse

Alle femteklassingene ved Byåsen barneskole i Trondheim skal gjøre minst 90 minutter husarbeid denne uka. Det handler om å vise omsorg for hverandre, sier en lærer for femte klassetrinn ved skolen.

Byåsen barneskole

Denne beskjeden stod på ukeplanen til 83 elever ved Byåsen barneskole i Trondheim denne uka.

Foto: NRK

– Det har nok større effekt når barna får beskjed om å gjøre husarbeid fra skolen og ikke bare fra foreldrene, sier adjunkt på femtetrinnet ved Byåsen barneskole, Gudrun Sommerseth, til NRK.

83 femteklassinger ved skolen skal denne uka bruke 90 minutter til å gjøre husarbeid hjemme.

Dette skal dokumenteres med en logg i lekseboka som skal signeres av en foresatt som må godkjenne arbeidet. Deretter skal loggen presenteres for klassen på slutten av uka.

Lære å vise omsorg

Sommerseth

Adjunkt ved Byåsen barneskole, Gudrun Sommerseth, mener at det er mye god læring i denne typen hjemmelekse.

Foto: Privat

Sommerseth forteller at oppgaven er en forlengelse av et prosjekt de har jobbet mye med. Prosjektet går ut på at alle får tildelt en «hemmelig venn» som de skal gjøre fine ting for. Etter en periode skal man gjette hvem som er den hemmelige vennen.

– I forlengelse av dette ønsker vi at barna ikke bare skal vise omsorg for hverandre på skolen, men at de skal gjøre noe hyggelig for de hjemme også, sier hun.

Flere skoler i Trondheim har fokus på husarbeid denne uka. På Berg barneskole stod denne beskjeden på denne ukas ukeplan for tredjeklassingene:

Berg skole

Mange skoler fokuserer på at barna skal hjelpe til med husarbeid.

Foto: Privat

En god idé

Ifølge Sommerseth har det kun kommet positive tilbakemeldinger fra foreldrene på ukeoppgaven.

Elisabeth

Mor til en femteklassing ved Byåsen barneskole, Elisabeth Hasselberg Rohde, er glad for å få ekstra hjelp i hjemmet rett før jul.

Foto: Per Kristian Johansen / NRK

– Jeg synes dette var en veldig artig hjemmelekse. Slike kunne det ha vært oftere. Vi skal nok følge opp at dette blir gjort, sier femteklassemor, Elisabeth Hasselberg Rohde.

Hun forteller at hjemmeleksen derimot ikke ble like godt mottatt av datteren.

– Hun lo jo da hun hørte om det, og sa at hun ikke hadde lyst til å gjøre det, men hun tar det med godt humør, sier Rohde, og understreker at datteren er flink til å hjelpe til hjemme ellers også.

Vil fjerne gavefokuset

Sommerseth mener at det er mye god læring i en slik hjemmeoppgave, og påpeker det materialistiske fokuset som hersker rundt juletider.

– For barn handler jula veldig mye om å få, derfor ønsker vi at de også skal lære viktigheten av å gi og å gjøre gode gjerninger for andre. Dessuten er det verdifullt å kunne husarbeid. Derfor er dette en del av faget Mat og helse, sier hun.