NRK Meny
Normal

90 milliarder på vent i Midt-Norge

Store investeringer er satt på vent i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane på grunn av et elendig kraftnett.

Kraftlinjer

Det er ikke lenger forsyningssikkerheten, men strømprisen som gjør at investeringer blir satt på vent.

Foto: Claude Prigent / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Det kommer fram i rapporten "En landsdel på vent - nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane" som ble lagt fram i dag.

Store verdier går tapt

Begge fylkesordførerne i Trøndelag var tilstede da rapporten ble lagt fram, og de mener det er viktig for hele landet at kraftbehovet i Midt-Norge fylles.

– Det er stor vediskaping som går tapt på grunn av kraftkrisa, sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag tore O. Sandvik.

– Nå krever vi fortgang i arbeidet med nye overføringslinjer, samt økt kraftutbygging i Midt-Norge, sier fylkesordfører i Nord-Trøndelag, Alf Daniel Moen.

Skrinlegging eller utsettelse

Ifølge rapporten vil det for noen prosjekter være en risiko for at manglende krafttilgang medfører at prosjektet aldri blir realisert, eller at investorene velger å lokalisere prosjektene andre steder enn i Midt-Norge.

En flere års utsettelse av NSGI-prosjektet kan for eksempel føre til at andre transportløsninger velges for gassen i Norskehavet, mens vindkraftprosjekter i Midt-Norge kan bli erstattet av vindkraft-prosjekter andre steder i Norge. For enkelte industriaktører kan en begrensning på krafttilgangen føre til at bedriften bygger ned i Midt-Norge i stedet for å ekspandere.

Ifølge rapporten vil de økonomiske virkningene være avhengig av om prosjektene blir skrinlagt, eller om det primært er snakk om en utsettelse.

Spørsmålet om utsettelse eller skrinlegging er både avhengig av når en eventuell nettilgang kommer og de fremtidige markedsbetingelsene når investeringene skal fattes, siden kraftmarkedet kan endre seg slik at investeringene blir ulønnsomme.

«Europas energi-supermakt»

Investeringer for 90 milliarder kroner er altså satt på vent. Samtidig er folk i Midt-Norge påført en tilleggsregning på 1,2 milliarder kroner grunnet kraftunderskuddet i regionen bare de siste to årene.

– Det er ganske surrealistisk at Norge, som regnes som Europas energi-superemakt, ikke skal klare å fylle kravene til energi i eget land, sier Olav Nordberg, direktør for Industrikraft Midt-Norge.

Nordberg mener den beste måten å løse prisproblematikken i Midt-Norge på er å bygge gasskraftverk på Skogn.

– Her er det ikke lenger problemer knyttet til forsyningssikkerheten, men prisen som skyter i været i perioder førre til store problemer for mange industribedrifter, sier han.

– Burde hatt spissere albuer

Stortingsrepresentant for Frp i Nord-Trøndelag, Robert Eriksson er leder i arbeids- og sosialkomiteen . Han mener det er en helt uholdbar situasjon på kraftmarkedet i Midt-Norge.

– Den manglende investeringene går ut over arbeidsfolk og forhindrer at nye arbeidsplasser blir etablert, sier han.

Eriksson mener trønderne har vært altfor tålmodige og godtatt altfor mye når det gjelder kraftutbygging.

– Dette er nok en sak der vi burde vist både sterkere muskler og spisserer albuer, sier lederen i arbeids- og sosialkomiteen, Robert Eriksson.

SKRIV DIN MENING: Hvor alvorlig er det at Midt-Norge ikke har en sikker tilgang på kraft? Skriv din SAKLIGE mening i kommentarfeltet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.