80 vindturbiner montert i Storheia

Søndag ble den siste av de 80 vindturbinene i Storheia vindpark i Åfjord montert. Arbeidet har pågått siden august 2016. Vindparken blir Norges største når den etter planen står ferdig i høst.