Normal

80 busser kontrollert i Midt-Norge

Den siste tiden har Statens vegvesen undersøkt om passasjerene i Midt-Norge bruker bilbeltet på bussen. Konklusjonen er at passasjerene har blitt litt flinkere.

BILBELTE

3 av 10 busspassasjerer er ikke klar over at det er påbudt å feste beltet i busser med belte. De håper dette vil endre seg med økt fokus og holdningskampanjer.

Foto: RUNE KJÆR VALBERG / NRK

942 passasjerer hadde festet bilbeltet, mens 172 lot være. Det var resultatet etter at Statens vegvesen har kontrollert 80 busser i Midt-Norge.

Selv om tallene tilsynelatende viser at de fleste bruker bilbelte, tar Statens vegvesen resultatet med en klype salt.

– Vi hørte klikkelyder idet vi gikk inn på bussene. Vi måtte derfor be passasjerene om å svare ærlig for at statistikken skal bli riktig. Det forteller førstekonsulent i Statens vegvesen, Annette Henden.

Annette Henden statens vegvesen

Annette Henden, førstekonsulent hos Statens vegvesen håper holdningskampanjer kan være med på å få passasjerer til å bruke bilbelte på bussen.

Foto: Statens vegvesen

De yngste og eldste er flinkest

– De minste skolebarna er veldig flinke til å bruke bilbelte på bussen. I tillegg er også de over 50 blant dem som oftest bruker belte, sier Henden.

De som befinner seg mellom disse to gruppene er de som slurver mest.

– Det er de som befinner seg i aldersspennet ungdomsskolealder og opp til 50 år som er dårligst på dette, sier Henden.

Dersom du blir tatt i å ikke bruke bilbelte i buss, kan du risikere å få en bot på 1500,- kroner. Statens vegvesen valgte å ikke gi ut bøter under denne kontrollen.

– Vi ønsker at de som tar bussen skal forstå at de må bruke bilbelte på grunn av sikkerhet, ikke fordi det kan koste de dyrt, sier Henden.

Sosialt uakseptabelt

Husk bilbelte

Statens vegvesen mener holdningskampanjer er et godt verktøy for å få folk til å bruke bilbelte, både i bil og på buss.

Foto: Statens Vegvesen

Statens vegvesen håper det etter hvert vil bli sosialt uakseptabelt å ikke bruke bilbelte i bussen.

– Det har blitt sosialt uakseptabelt å snakke i mobilen mens du kjører. Slik håper vi det også blir når det gjelder det å ikke ta på seg bilbeltet på bussen, sier Henden.

Selv om Henden sier de tar resultatet med en klype salt, er de veldig fornøyde med bussjåførene.

– Alle bussjåførene hadde på seg bilbelte. De gjør en god jobb i å være forbilde for passasjerene, sier Henden.

Satser på holdningskampanjer

– Vi er fortsatt ikke i mål, men vi tror vi kan komme langt med holdningskampanjer. Folk må forstå at ved å ikke bruke bilbeltet, kan de potensielt skade andre medpassasjerer. Å bruke bilbeltet er ikke bare for din egen sikkerhet, sier Henden.

Hun trekker fram holdningskampanjen for bruk av bilbelte i bil som en suksess.

– Nå ser vi at 90 prosent bruker bilbelte når de kjører bil. Dette sier oss at holdningskampanje fungerer, sier Henden.

I beltekontrollene denne gangen var det klasse 3-busser som ble sjekket. Det vil si langdistansebusser som ikke har ståplasser, men bare sitteplasser med setebelte til alle passasjerer.