78 km/t i 50-sone

En fører kjørte 78 km/t i en 50-sone i Smistadveien i Trondheim. Det førte til beslagleggelse av førerkortet. Seks andre førere fikk forenklede forelegg i den samme kontrollen.