Mangler 6000 sykepleiere: Monika er av og til alene med 85 pasienter

Monika Lier Arntzen sier hun enkelte dager på jobb skulle vært fem eller seks steder samtidig på grunn av for få kolleger. Nå orker hun ikke lenger stå i jobben som sykepleier i Trondheim kommune.

Sykepleiermangel Trondheim

Trondheim har færrest sykepleiere av samtlige storbyer i Norge. Monika Lier Arntzen vil ikke lenger være i en jobb hun mener er uforsvarlig.

Foto: Hilde Grande / NRK

Det er hagefest i godværet ved Munkvoll helse- og velferdssenter i Trondheim. De godt voksne beboerne er samlet rundt hagebordet, latteren sitter løst.

Men for sykepleier Monika Lier Arntzen er det en vemodig dag. Dette er hennes siste arbeidsdag i Trondheim kommune

– Jeg klarer ikke stå i denne jobben lenger. Det er ikke forsvarlig, sier Monika.

Hun har arbeidet ti år i Trondheim kommune, to av dem som sykepleier.

– Jeg har vært alene på enheten som eneste sykepleier, der det er 85 pasienter, og har gått med bare ufaglærte sammen med meg. Det er ikke hver dag det er sånn, men en god del dager er slik. Det er tøft å gå i, sier hun.

Trondheim var en gang ut utstillingsvindu for Arbeiderpartiet og partiets eldreomsorg. Nå skinner den ikke like klart lenger.

Størst sykepleiermangel i Midt-Norge

En rapport fra NAV, som ble offentliggjort denne uka, viser at det mangler cirka 6000 sykepleiere her til lands. 1650 av dem mangler i Midt-Norge.

Trondheim kommune er av dem som mangler aller flest. Det på tross av at Arbeiderpartiet og samarbeidspartnere skrøt av et historisk løft for eldreomsorgen i 2017.

I ukene som kommer er man redd manglene kan bli kritisk. Det skal det avvikles ferie i tillegg til at man forventer å få enda flere pasienter tilsendt fra St. Olavs hospital når sykehuset går i feriemodus og stenger flere sengeposter.

Helge Garåsen

Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, sier kommunen har gjort mye for å rette på situasjonen siste år, blant annet ved å ansette 100 nye sykepleiere.

Foto: Hilde Grande / NRK
Torbjørn Solberg

Torbjørn Solberg er hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Trondheim kommune.

Foto: Hilde Grande / NRK

– Jeg er bekymra for sommeren, sier Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune.

Han er ansvarlig for bemanninga på kommunens sykehjem. Han har er klar over at han har for få sykepleiere ansatt, og at situasjonen har vedvart over flere år.

Kommunaldirektøren sier situasjonen med et stort sykehus i nærheten er utfordrende.

– Sykehuset tilbyr høyere lønninger enn Trondheim kommune. Klart det er utfordrende for oss, sier Garåsen.

Savner tiltak

Ifølge Sykepleierforbundet er det like mange som slutter som det kommunen ansetter, og at det i praksis er færre sykepleiere som arbeider i kommunen, sammenlignet med i fjor.

– Vi hører Trondheim kommune er opptatt i dag, i juni, av sykepleiermangelen, men vi ser ingen konkrete tiltak knyttet til hvordan Trondheim kommune skal rekruttere og beholde sykepleiere, sier hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Torbjørn Solberg.

For Monika går arbeidsdagen mot slutten. To år som sykepleier i Trondheim kommune er over. Hun har fått seg jobb på St. Olavs hospital. Der ser hun fram til arbeidsdager hvor hun i større grad føler at hun strekker til.

– Det gjør noe med sykepleiere når vi føler, gang på gang, at vi går hjem fra jobb og føler at vi ikke har fått til å gjøre den jobben vi skal, sier hun.

Sykepleierkrise Trondheim

Monika Lier Arntzen har takket ja til jobb som sykepleier ved Sant Olavs Hospital.

Foto: Hilde Grande / NRK