Dagens saker i kortversjon

60 Sekunder Midtnytt onsdag

Dagens saker i kortversjon