574 barn følte seg trakassert av lærere

Elevundersøkelser fra 2015 viser at 574 barn følte seg trakassert av lærere i Norge.

Anne Lindboe

Anne Lindbo i barneombudet oppfordrer voksne til å tro barna når de kommer med anklagelser om trakassering fra voksne på skolen.

Foto: Beate Riiser / NRK

– Det er dessverre veldig vanlig at lærere eller andre voksne på skolen trakasserer barn. Elevundersøkelser fra 2015 viser hele 574 tilfeller hvor barn har opplevd trusler og vold fra lærere på skolen, forklarer Anne Lindbo i barneombudet.

Tirsdag fortalte NRK om en skole i Trondheim, der flere elever hadde opplevd trakassering fra en lærer over mange år.

Nå har det dukket opp en ny sak mot en lærer ved en skole i Trondheim.

– Vi fikk melding om en lignende sak ved en annen skole. Rektoren har satt seg inn i saken og søkt om råd. Min opplevelse er at det er godt håndtert, sier konstituert kommunaldirektør for oppvekst, Olaf Løberg.

Mange saker for barneombudet

I årets elevundersøkelse er spørsmålet om elevene opplever fysisk vold fra voksne kuttet ut, og det er kun psykisk som står igjen. Dette mener Lindbo er helt feil.

– Elevundersøkelsen bør endres tilbake slik at punktet om fysisk vold også blir med slik at man får kartlagt om elever opplever å bli dyttet, slått eller holdt fast av voksne ved skolen, fortsetter hun.

Blir ikke trodd

Mange av barna som opplever trakasseringen opplever at de ikke blir trodd av ledelsen på skolen, og at hele situasjonen blir bagatellisert og unnskyldt.

– Det er vanskelig nok å bli trodd i tilfeller hvor det er mobbing fra et annet barn, men om man anklager en voksen for trakassering er det bortimot umulig å bli trodd.

Hun oppfordrer voksne både i hjemmet og på skolen om å høre på barna om de kommer med slike anklagelser.

– Det som ofte skjer da er at barna slutter å si ifra fordi de ikke blir tatt på alvor. I verste fall kan det føre til fysiske og psykiske utfordringer hos barna i form av konsentrasjonsvansker og det å lære, mener hun.

– Helt uakseptabelt

Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen synes det er sterkt beklagelig at barn svarer at de har blitt mobbet eller trakassert av en lærer.

– Det er cirka 1,6 prosent av elevene som sier de opplever å bli mobbet av læreren to–tre ganger i måneden eller oftere. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt, sier Røe Isaksen.

– Lærerens jobb skal være å avdekke og bekjempe mobbing og sørge for at elevene er trygge og har det bra. Derfor er det ekstra alvorlig hvis elevene føler de blir trakassert, mobbet eller utsatt for krenkelse av en lærer, sier han.