50.000 kroner i timen for saksbehandling

50.000 kroner i timen - det var beløpet Verdal kommune skulle ha for å saksbehandle søknaden fra et gårdbrukerpar som ønsket å bygge seg nytt fjøs. Nå innrømmer kommunen at beløpet er i høyeste laget.

– De ringte mandag og fortalte om gebyret på 500.000 kroner. En blir litt oppgitt, sier bonde Kjetil Morken i Verdal.

For to år siden brant fjøset ned hos ekteparet Kjetil Morken og Guri Johansen i Leksdal i Verdal. Nå har de planlagt et nytt fjøs, på totalt 6000 kvadratmeter som skal brukes til ammekyr. En silo på 2000 kvadratmeter kommer i tillegg. Akkurat kvadratmetrene ble en formidabel økonomisk utfording i møtet med Verdal kommunes gebyrregelverk for saksbehandling.

– Det er politisk vedtatt hvordan byggesaksgebyrene skal regnes ut. Men på store lagerbygg og store landbruksbygg ser vi at regelverket har svakheter i seg, sier ordfører i Verdal, Bjørn Iversen.

Gebyret beregnes etter kvadratmetrene på bygningene. Den planlagte driftsbygningen til Morken og Johansen på Sende blir 170 meter lang og 35 meter bred pluss plansilo. Bruksarealet kan da bli over 10.000 kvadratmeter, og gebyret blir således på over 500.000 kroner, skriver avisa Verdalingen.

50.000 kroner i timen

Leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Asbjørn Helland, mener gebyret ikke ligner noe som helst. Og at et gebyr skal stå i stil til den jobben kommunen må gjøre.

– Byggesaksgebyret skulle gjenspeile kostnadene med saksbehandlinga. I en slik sak skulle saksbehandlingstida ligge på rundt ti timer, sier Helland.

Helland sammenligner Verdal kommune med Steinkjer kommune. Her tar kommunen rundt 10.000 kroner for samme jobben.

– Steinkjer kommune utpeker seg som en kommune med spesielt lavt gebyr, sier Iversen.

Lover gjennomgang

Ordfører Bjørn Iversen er enig i at byggesaksgebyret fra Verdal kommune er alt for stort. Han ber nå gårdbrukerparet om å skrive en søknad om å få redusert gebyret med begrunnelse i at det er urimelig høyt. Kommunen vil også se på regelverket på nytt.

– Vi vet ikke helt om det ordner seg, ennå men de lover i alle fall det. Vi får se hvilket svar vi får fra dem. Det er veldig bra at det skjer noe i alle fall rundt dette, sier Morken.