500 mill. ekstra til Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge får nesten en halv milliard ekstra hvert år de neste åra. Styreleder Kolbjørn Almlid jubler.

St.Olavs hospital
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vil jevne ut forskjellene mellom helseforetakene på statsbudsjettet for de to neste årene.

Regjeringa vil i Statsbudsjettet gjøre slutt på skjevfordelinga som har vært mellom Helse Midt-Norge og andre helseforetak i Norge.

En halv milliard ekstra pr. år

I år betyr det over 220 millioner kroner ekstra, sier en fornøyd styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid.

- Ja, dette har jeg kjempet lenge for. Dette var en urettferdighet overfor våre pasienter i Midt-Norge, som er like mye verdt som de andre. Nå får vi fullt gjennomslag, og det er bare å heise flagget. Det betyr nesten opp til 500 millioner ekstra når vi har fått med oss det vi får neste år, sier Almlid.

Han mener pasientene vil merke de økte tilskuddene godt. - Vi får en mer rettferdig økonomi, og det vil komme pasientene til gode, særlig på lenger sikt, sier styreleder i Helse Midt- Norge.

Lettet

- Jeg er lettet på vegne av pasientene og de som jobber på St. Olavs i dag, sier Nils Kvernmo.

Han er styreleder for St. Olavs Hospital og kommer rett fra briefing med sykehusets økonomidirektør. - Dette er en historisk oppretting av en økonomisk skjevfordeling. Nå har vi fått økonomiske rammebetingelser som gjør det mulig for oss å gi et godt tilbud i år og i årene framover og samtidig ha styring på økonomien, sier Kvernmo.

Se video: Skjevfordeling rettes opp

Helse Midt-Norge
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Historisk godt budsjett

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik, er også fornøyd med budsjett-tallene.

- Regjeringa har lagt fram et historisk godt statsbudsjett, sier han og er svært glad for at skjevfordelinga av helsemidler nå rettes opp.

Samme beregningsnøkkel

Også andre helseregioner har i praksis hatt dårligere helsetilbud på flere felt enn Helse Sør-Øst.

Nå får de tre omsider samme beregningsnøkkel som en lenge har hatt på Sør- og Østlandet.