42 nye utsatte operasjoner

Historiens lengste sykehusstreik rammer stadig flere pasienter.

42 nye personer har siden tirsdag fått beskjed om at sin polikliniske undersøkelse ved St.Olavs Hospital blir utsatt. Hittil er totalt er 526 polikliniske konsultasjoner og 36 operasjoner er utsatt ved sykehuset.

St.Olavs hospital
Foto: Kommunal-og moderniseringsdepartementet / NRK