– Frustrerende når vi må lete etter en brann

Målet om at alle skal ha en gateadresse innen 1. januar 2015 er ikke nådd. Brannvesenet mener egne adresser kan utgjøre forskjellen på liv og død.

Stig Onsøien

Brannmann Stig Onsøien skulle gjerne hatt flere veiadresser.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Det blir frustrerende når vi må lete etter en brann eller når noen får hjertestans. Da er personen nødt til å få hjelp innen sju minutter om han skal overleve, sier fagleder ved Gauldal brann og redning i Melhus, Stig Onsøyen.

I hans branndistrikt er det mange som ikke har veiadresse, særlig i Midtre Gauldal.

– Det virker ikke som kommunen vil prioritere dette på sine budsjett. Vi er avhengig av både adresse og personnavn for å lokalisere så raskt som mulig, sier han.

Men det er langt fra den eneste kommunen i Norge som mangler veiadresser.

Store mangler

Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik.

Ordfører Erling Lenvik sier kommuneøkonomien ikke strekker til. Dermed blir veiadresser nedprioritert.

Foto: Frank Almås / NRK

Alle boliger og fritidsboliger her i landet skal ha gateadresse innen 1. januar 2015, men fortsatt finnes det store mangler.

Totalt i landet er 370.000 av oss fortsatt uten veiadresse. Kartverket har derfor dempet ambisjonene, og håper nå at 90 prosent av alle boliger og fritidsboliger har egen adresse innen utgangen av 2016.

Trøndelagsfylkene kommer dårlig ut, og fortsatt mangler boliger i ti kommuner både veinavn og husnummer.

I Midtre Gauldal har veiadresser blitt nedprioritert, og ordfører Erling Lenvik tror det kan bli vanskelig å få det til også de to kommende årene.

– Vi er en kommune som prioriterer å opprettholde et godt tjenestetilbud på skole og helse. Da strekker ikke økonomien til, og veiadresser blir satt på vent, sier Lenvik.

Ikke lovpålagt

– Det er flere som ikke kommer i mål. Dette er også en kommunal oppgave som ikke er lovpålagt. Derfor må kommunene selv prioritere å finne penger til å gjøre jobben, sier Lars Mardal, fylkeskartsjef i Sør-Trøndelag.

I Sør-Norge har mange kommuner fått gjort jobben, men i Nord-Norge og Midt-Norge henger de etter.

– Det er kanskje flere som får hjerteinfarkt på fritidsboligen enn hjemme. AMK-sentralen sier at det er sekundene som teller, så her er det viktig å få på plass flere adresser, sier Mardal.