Hopp til innhold

Flere tatt i elsparkesykkelkontroll – koster 3000 kroner

– Vi må nok øke kontrollaktiviteten. Det er ganske omfattende og flere blir skadd, sier politiet.

I forrige måned ble lovverket endra sånn at politiet kan skrive ut bøter til elsparkesyklister som bryter reglene.

Det er for eksempel kun lov å være én person på sparkesykkelen. Og det var nettopp dette Utrykningspolitiet i Midt-Norge ville kontrollere i Trondheim sentrum denne uka.

Og det tok ikke lang tid før to unge jenter ble stoppet. I full fart på vei over «Blomsterbrua» mot Nedre Elvehavn. Den turen kostet sjåføren 3000 kroner.

– De visste godt at dette ikke var lov. De visste også bøtesatsen, sier politibetjent Lars Martin Hafstad.

Flere ulykker

Sjefen for Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Anders Sjøtrø, sier det er urovekkende å se at det har vært flere og flere ulykker med elsparkesykler den siste tida. Etter at lovverket ble endra slik at de kan skrive ut gebyrer, har han innsett at de må ha flere kontroller framover.

– Spesielt mot dette med to på én sykkel, for det er ganske omfattende og vi ser at skadefrekvensen øker, sier Sjøtrø.

I løpet av en times kontroll i Trondheim sentrum ble det skrevet ut tre gebyrer. Alle syklistene var 15 år.

Og politiet er ikke overraska over at det ble skrevet ut bøter.

– Vi forventer det ut ifra hva vi ser i bybildet, sier politibetjent Hafstad.

Dette var den første kontrollen i sitt slag i Trondheimsområdet.

Politiet beslagla også en privat elsparkesykkel som suste forbi kontrollen vesentlig raskere enn tillatte 20 kilometer i timen.

Folk må forvente kontroller

UP-sjefen sier de har god kontakt med lokalt politi for å følge opp slike saker framover. Utrykningspolitiet ønsker nemlig ikke å bruke av tida de har til kontroller ute på hovedveinettet, sier Sjøtrø.

– Vi er i god dialog med lokalt politi, og de kommer til å følge opp, spesielt dette med uvøren kjøring og to på samme sykkel. Folk må nok forvente litt mer kontrollaktivitet i tida framover.

Siste fra Trøndelag