NRK Meny
Normal

2600 skal svare på vegne av 485.000

2600 trøndere får si sin mening om en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag. De andre får ikke engang vite hva det spørres om.

Trondheim og Steinkjer

Trondheim og Steinkjer blir de viktigste administrasjonssentrene i et eventuelt nytt stor-Trøndelag.

Foto: NRK

Fylkestoppene i Nord- og Sør-Trøndelag ønsker å slå sammen fylkene og har skissert 1. januar 2018 som fødselsdato for et samlet Trøndelag. Før den tid vil de høre folkets mening gjennom folkemøter, en høring og en innbyggerundersøkelse. Sistnevnte startet mandag denne uke.

«Jeg ble oppringt i går kveld om sammenslåing av fylkene. Jeg oppfattet at det var en vanlig spørreundersøkelse, ikke noe som skulle være et grunnlag for politikere og få gjennomslag for sammenslåingen. (...) Det var veldig hastverk med samtalen og vanskelig å fatte de raske spørsmålsstillingene. Det er høyst kritikkverdig at det ikke ble opplyst om at dette gir grunnlag for et viktig politisk vedtak.» skriver en kvinne, som ønsker å være anonym, til NRK.

– Uheldig hvis noen får spørsmålene på forhånd

Ole Tronstad

De 2600 er et representativt utvalg folk fra 15 år og oppover, sier leder for Trøndelagsutredninga i Nord-Trøndelag, Ole Tronstad.

Foto: Privat

1000 i hvert fylke og 600 i Trondheim skal få si sin mening om sammenslåing, og det er Opinion som står for undersøkelsen.

– Noen har reagert på at spørsmålene som stilles ikke er tilgjengelige for folk som ikke er med i innbyggerundersøkelsen?

– Måten spørsmålene er utformet på vil bli offentliggjort så fort datainnsamlinga er ferdig, etter anbefalinger fra Opinion, som er faglig ansvarlige for undersøkelsen. Begrunnelsen er at det er uheldig hvis noen får spørsmålene på forhånd, mens andre ikke får det. Det er standard for alle slike undersøkelser, sier prosjektleder for Trøndelagsutredninga i Nord-Trøndelag, Ole Tronstad.

Vedtak om sammenslåing i april

Knut Aspås, administrerende direktør i AtB

De som ikke omfattes av undersøkelsen kan si sin mening på trondelagsutredningen.no, sier leder for Trøndelagsutredninga i Sør-Trøndelag, Knut Aspås.

Foto: Morten Andersen / NRK

Undersøkelsen er ventet å ta omtrent to uker og da begynner arbeidet med å sammenstille informasjonen fra både den og høringen.

– Neste milepæl er et felles fylkesting for Nord- og Sør-Trøndelag 2. mars. Da får fylkespolitikerne presentert både høringssvarene og resultatet fra innbyggerundersøkelsen, sier Knut Aspås, leder for Trøndelagsutredninga i Sør-Trøndelag.

Planen er at fylkespolitikerne skal fatte et vedtak om fylkessammenslåing på fylkestingene i slutten av april i år.

Blir ikke spurt om folkeavstemning

– Spørsmålene gikk en del på hva jeg mener om tilbudene og situasjonen i min kommune. Det var også spørsmål om hva jeg mener om en sammenslåing av fylkene, sier en nordtrønder til NRK.

Han synes undersøkelsen som består av 11 spørsmål gikk kjapt og greit.

– Det tok ikke mer enn fem minutter, maks.

«Jeg er ikke imot sammenslåing men jeg er veldig betenkt over prosessen (...). Politikerne er bestemt på at dette skal gjennomføres og tør derfor ikke la folket få viljen med en folkeavstemning. Det er høyst kritikkverdig at det ikke ble opplyst om at dette gir grunnlag for et viktig politisk vedtak. Jeg sa til slutt at jeg var veldig skuffet over at jeg ikke ble spurt om jeg var for eller imot folkeavstemning.» skriver kvinnen som ville være anonym.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
I over 80 år har Hugos tivoli fra Levanger holdt på. I sommer har en 25-åring overtatt som leder i familiebedriften.